اصولاً موجودى کالاى شرکت‌ها از چهار نوع عمده زير تشکيل مى‌گردد ۱. موادخام؛ ۲. کالاى در جريان ساخت؛ ۳. کالاى ساخته‌شده و ۴. قطعات يدکي. شرکت‌هاى توليدى موادخام را به‌صورت کالاى ساخته‌شده درمى‌آورند و آن را براى فروش به بازار عرضه مى‌کنند. موادخامى که وارد فرآيند توليد شده‌اند ولى هنوز به‌صورت کالاى ساخته‌شده درنيامده‌اند، کالاى در جريان ساخت ناميده مى‌شوند. قطعات يدکى شامل کليه اقلامى مى‌شود که براى تعمير و نگهدارى ماشين‌آلاتى که خراب مى‌شود. لازم است.


از آنجا که شرکت‌هاى توليدى بايد هر چهار نوع اين اقلام را تهيه و نگهدارى کنند، موجودى کالا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کل دارائى‌هاى شرکت توليدى است. موجودى کالاى شرکت‌هاى عمده‌فروش و خرده‌فروشى که نبايد کالائى را توليد کنند، عمدتاً به‌صورت کالاى ساخته شده است. موجودى کالاى اين شرکت‌ها، به‌طور متوسط، کمتر از ۵۰ درصد کل دارائى‌هاى آنها است. شرکت‌هاى خدماتي، مثل مشاوران مديريت و مشاوران مالياتي، اصولاً با مسائل مديريت موجودى کالا مواجه نمى‌شود؛ بنابراين، موجودى کالاى آنها حدود ۱۰ درصد کل دارائى‌هاى آنها است.