غالباً خرده‌فروشى‌ها ترجيح مى‌دهند که شرايط اعتبارى را تحت عنوان ”برنامه‌هاى اعتباري“ عرضه کنند. اگرچه فقط چند نوع مشخص ”برنامه اعتباري“ وجود دارد، برنامه خاصى که يک خرده‌فروش به اجراء درمى‌آورد بايد به‌گونه‌اى باشد که باعث تشويق مشتريان به خريد بيشتر گردد. انواع اصلى اعتبارات خرده‌فروشى عبارتند از: اعتبارات بدون بهره، فروش اقساطي، کارت‌هاى اعتبارى.

اعتبارات بدون بهره

بعضى از شرکت‌ها به‌منظور افزايش فروش خود اقدام به اعطاء کارت اعتبارى به مشتريان خود مى‌کنند و به آنها اجازه مى‌دهند که تا سقف معينى به‌طور نسيه خريد کنند. در قبال اين اعتبار، هيچ‌گونه وثيقه‌اى از مشتريان گرفته نمى‌شود و مشتريان ۹۰ روز فرصت دارند که صورتحساب‌هاى خود را بپردازند. ضمناً به اين اعتبارات هيچ‌گونه بهره‌اى تعلق نمى‌گيرد.

فروش اقساطى

در اجراء اين‌گونه طرح‌ها، خرده‌فروشى‌ها کالاهاى خود را طبق قرارداد کتبى و با گرفتن وثيقه به‌صورت سفته مى‌فروشند. خريدار بايد از بابت بدهى خود بهره پرداخت کند و مقيد به پرداخت اقساط در زمان‌هاى مقرر يک برگ آن را جدا کند و همراه با چک براى فروشنده بفرستد. معمولاً کالاهاى بادوام به اين‌صورت عرضه مى‌شود.

کارت‌هاى اعتبارى

کارت اعتبارى متداولترين وسيله‌اى است که در سراسر دنيا مرسوم شده است. دارندهٔ اين کارت مى‌تواند انواع و اقسام کالاها و خدمات را بدون پرداخت پول نقد خريدارى کند. فروشنده هيچ وثيقه‌اى از بابت کالاهاى فروش‌رفته نمى‌گيرد. بانک صادرکننده کارت اعتباري، در پايان هر ماه يک صورتحساب براى خريدار ارسال مى‌دارد و اگر دارنده کارت مبلغ مورد بدهى خود را در زمان مقرر پرداخت کند، از پرداخت هزينه بهره معاف خواهد شد. به مانده‌حساب مشترى که در موعد مقرر پرداخت نگرديده است، بهره تعلق خوهد گرفت که مقدار آن معمولاً ۵/۱ درصد در ماه است. از مشتريان خواسته مى‌شود ک بدهى خود را ماهانه پرداخت کنند و مقدار آن با توجه به مانده‌حساب آنان تعيين خواهد شد.


کارت‌هاى اعتبارى از ابزار بسيار مهم تبليغاتى و بازاريابى (براى فروش کالاهاى کم‌دوام) به حساب مى‌آيند. فروشگاه‌هاى زنجيره‌اى بسيار بزرگ و همچنين بانک‌ها، کارت‌هاى اعتبارى منتشر مى‌کنند. مشتريان براى تأمين مالى خريد انواع کالاها، از اين کارت‌ها استفاده مى‌کنند.