انواع اجاره‌هاى بلندمدت

قراردادهاى اجاره برحسب ضوابط زير به دو دسته اجاره به شرط تمليک و اجاره با خدمات تقسيم مى‌شوند:


۱. مدت زمان اجاره در مقايسه با عمر مفيد دارائى


۲. اينکه آيا مؤجر يا مستأجر هزينه‌هاى جارى دارائى مورد اجاره را متحمل مى‌شود


۳. اينکه آيا اجاره‌بهاء به‌گونه‌اى هست که مؤجر بتواند بدان‌وسيله هزينه کل دارائى را به‌دست آورد


۴. اينکه آيا قرارداد اجاره قبل از موعد مقرر قابل فسخ است يا خير


بيانيه‌هاى جديد حسابدارى تفاوت‌هاى بين اجاره با خدمات و اجاره به شرط تمليک را به‌صورتى دقيق‌تر تعيين و شيوه گزارش اقلام مورد اجاره در صورت‌هاى مالى را مشخص کرده‌اند.

اجاره با خدمات

اين نوع اجاره به نام‌هاى ديگرى مثل اجاره عملياتى يا اجاره با تعمير و نگهدارى نيز شناخته مى‌شود. از آنجا که شرکت آى‌بى‌ام از پيشگامان اين راه بود که دستگاه‌هاى کامپيوترى خود را با قراردادهاى خاصى به‌صورت استيجارى به مشتريان واگذار مى‌کرد، اين اجاره را اجاره از نوع آى‌بى‌ام هم مى‌نامند. شرکت‌ها تعداد زيادى از دارائى‌هاى مورد نياز خود، مثل اسباب و لوازم ادارى و دفتري، اتومبيل، کاميون و ساير وسايل ارتباط جمعى را به‌صورت استيجارى تأمين مى‌کنند.

اجاره به شرط تمليک

اصولاً شرکت‌ها براى تهيه زمين و ساختمان مورد نياز خود قراردادهائى از نوع اجاره به شرط تمليک با صاحبان آنها مى‌بندند. در مورد اجاره کشتي، هواپيما و واگن راه‌آهن هم اين‌گونه قراردادها بسته مى‌شود.