سیستم اعلام خطر

استقرار سيستم اعلام خطر

اين سيستم را مؤسسان کاملاً متخصص و مجرب، بايد منطبق با استانداردهاى مشخص و تصويب مقامات صلاحيت‌دار فنى نصب کنند. فاصلهٔ کاشف‌ها از يکديگر نيز بايد از روى شعاع عمل آنها، که آزمايشگاه‌هاى خاص و رسمى کشورهاى سازنده مشخص کرده‌اند، صورت گيرد. اين سيستم بايد در کليهٔ اماکن، گوشه و کناره‌ها، پستوها، زيرشيروانى و زيرزمين‌ها کار گذاشته شود.

اجزاءِ سيستم اعلام خطر

اين سيستم مرکب از تعدادى ادوات حساس کشف آتش‌سوزى است که به ادوات اعلام‌‌کنندهٔ صدادار و تابلوى بصرى وصل شده‌اند. در بيشتر سيستم‌ها، کاشف حرارتى به‌کارمى‌برند اما برخى نيز کاشف دودى دارند که حساسيت آنها در برابر دود است. هر دو سيستم الکتريکى هستند و اينها را نبايد با وسايل دستى اعلام خطر اشتباه کرد.

کاشف دودى

اين نوع کاشف بر اساس يونى ‌شدن هوا عمل مى‌کند. به‌هنگام عمل يونيزاسيون، اتم‌هاى موجود در هوا به يون‌هاى باردار تبديل و به اين طريق هوا هادى مى‌شود. در اعلام‌کننده‌هاى دودى با استفاده از اين خاصيت و عنصر راديواکتيو اين عمل را امکان‌پذير مى‌کنند که با مشاهدهٔ دود و با به ‌صدا درآوردن آژير، واکنش نشان دهند.

کاشف حرارتى

اين کاشف با توجه به موارد مصرف به‌گونه‌هاى مختلف ساخته مى‌شود. نوع معمولى اين وسيله در ۵۸ تا ۸۲ درجهٔ سانتى‌گراد شروع به‌کار مى‌کند و در محدودهٔ عملکرد آن بيش از ۱۲۰ متر مکعب است. اين نوع کاشف‌ها مى‌توانند زنگ اعلام خطر را به‌ صدا درآورند، خاموش‌کننده را به‌کار اندازند، يا کليد اصلى دستگاه خودکار و سيستم ثابت اطفائى را به‌عمل وادارند.

عوامل مؤثر بر انتخاب سيستم‌ها

ساخت بنا از عوامل اوليه‌اى است که بايد به آن توجه کرد. سيستم انتخابى بايد کاشف‌هائى مناسب با شرايط و مقتضيات موجود داشته باشد و مطمئن‌ترين و سريع‌ترين اعلام خطر را تأمين کند. در بناهائى که به‌علت بُعد مسافت، مأموران آتش‌نشانى ديرتر به محل مى‌رسند، يا به‌علت وجود مقادير فراوان مواد با احتراق سريع، آتش‌سوزى ظرف چند دقيقه به‌سرعت دامنه‌دار مى‌شود، استقرار شبکهٔ کامل آبپاش خودکار که به‌خودى‌خود به واحد آتش‌نشانى محل نيز مستقيماً اعلام خطر کند ضرورى است.

ارتفاع سقف

سيستم کاشف بايد متناسب بنا باشد. مهم‌ترين نقطه سقف است. کاشف‌هاى حرارتى را معمولاً در مکان‌هائى به‌کارمى‌برند که ارتفاع آنها از ۱۵ درجه تجاوز نکند. در صورتى‌ تجاوز، چنانچه انواع ديگر کاشف‌ها نيز مناسب نباشند، بايد با نظر مقام صلاحيت‌دار فنى عمل کرد. تهويه ممکن است حرارت و دود را از کاشف‌ها دور کند و مانع عمل به‌موقع آنها شود. در اين‌صورت استقرار کاشف دودى دورن هواکش ممکن است راه‌ حل بهترى باشد.

مرکز تلفن و سالن‌هاى کامپيوتر

در مکان‌هائى که مواد قابل احتراق بسيار وجود دارد و يا تجهيزات گرانبها و حساس که زودتر صدمه مى‌بينند مستقر شده‌اند، معمولاً کاشف‌هاى حرارتى مناسب نيستند. علت آن است که به احتمال قوى اين کاشف‌ها دير به‌کار مى‌افتند و تا وقتى‌که حرارت آتش‌سوزى زياد شود (به‌اندازه‌اى که بتواند کاشف‌هاى حرارتى را به‌کار اندازد) به تلفن‌ها، کامپيوترها و دستگاه‌هاى حساس خسارت‌هاى فراوانى وارد خواهد آمد. در اين خصوص، کاشف‌هاى دودى بسيار مؤثر خواهند بود.

اعلام خطر کاذب

کاشف‌هاى دودى يا حرارتى در شرايطى ممکن است خطرهاى کاذب اعلام کنند. دربارهٔ کاشف‌هاى حرارتى اعلام‌هاى کاذب کاشف‌هاى حرارتى ممکن است بر اثر بالا رفتن غيرعادى درجهٔ حرارت دستگاه‌هاى گرم‌کننده، واکنش‌هاى مواد يا حرارت شديد آفتاب رخ دهد در چنين مواردى راه‌ حل، بالا بردن درجهٔ حرارت کاشف‌ها (حساسيت کاشف‌ها) است. اعلام‌هاى کاذب کاشف‌هاى دودى ممکن است بر اثر دود، بخارهاى گوناگون، گرد و غبار و بخار آب يا عبور برخى از خودروها رخ دهد. اين مشکل را با کمتر حساس گرفتن کاشف‌ها تا اندازه‌اى مى‌تواند مرتفع ساخت. گاهى در کاشف‌هاى فوتوالکتريکى نيز ممکن است جلوى دستهٔ پرتوهاى نورانى به‌ دلايلى مسدود شود و کاشف خطر کاذب اعلام کند.