۱. نوع خطرهاى مورد پوشش


۲. تفکيک کل سرمايهٔ بيمه‌ شده بر مبناى هر ريسک: جمع سرمايهٔ بيمه‌نامه‌هاى مختلف (ساختمان، ماشين‌آلات، محتويات) و نسبت هرکدام در محل‌هاى ديگر = ارزش مجموعه.


۳. تحليل سيستم‌هاى محافظت و تأمين (بالاترين سرمايهٔ مجموعه):


- ميزان درگيرى با خسارت کلى (تخريب کامل)

- فواصل آزاد (داخل و خارج)

- خسارت ناشى از حرارت زياد

- توسعهٔ آتش‌سوزى به ساختمان و اموال مجاور

- خسارت ناشى از حرارت، دود، آب و غيره


۴. در صورتى‌که ساختمان به‌صورت يک مجموعهٔ بزرگ باشد:


- سرمايهٔ کل مجموعه


- درصد ارزش بازيافتي


+ خسارت ناشى از حرارت، دود و آب به اموال مجاور


= خسارت مادى مستقيم.