بيمهٔ تمام‌خطر صنعتى

اين بيمه‌نامهٔ استاندارد آتش‌سوزى تفاوت اساسى دارد و دامنهٔ پوشش آن انواع مختلف خطرهاى مخصوص را دربر مى‌گيرد. استثناءهاى اين بيمه‌نامه براى انواع مختلف اموال بيمه‌شده و نوع خسارت، علاوه بر استثناءهاى استاندارد مانند جنگ، راديواکتيو، انرژى هسته‌اى و امواج صوتي، خسارت‌هائى است که از موارد زير ناشى شود:


- شکاف و ويرانى ساختمان


- خوردگى شيميائي، فساد تدريجي، زنگ‌زدگي، گردوخاک، تغيير درجهٔ حرارت، خشکي، رطوبت، تبخير، کاهش وزن، تغيير رنگ، تغيير بو، آلودگي، حشرات موذي، کرم‌خوردگي، خراش برداشتن


- مفقوط ‌شدن، کسرى انبار و بايگانى و انبار کالا در محل نامناسب


- ترکيدگى لولهٔ آب، سرريز شدن و نشت از تانکرها و مخازن آب در زمانى‌که محل بيمه‌شده خالى رها مى‌شود


- نشست طبيعى ساختمان‌هاى جديد


- ضايعات وارده ناشى از باد، باران، تگرگ، برف و گرد و خاک به اموال انبار شده در محوطهٔ سرپوشيده، و ريسک‌هاى ديگرى مثل دزدي، کلاه‌بردارى و انواع ريسک‌هاى مهندسي. (۱)


(۱) . اين ريسک‌ها را با موافقت بيمه‌گر و پرداخت حق بيمهٔ اضافى مى‌توان بيمه کرد.


افزون بر اين استثناءها اموال خاصى مانند جواهر، پول، اشياءِ ظريف و تزئينى شيشه‌اي، کامپيوتر، وسايل نقليهٔ جاده‌اي، دام و محصولات کشاورزى نيز جزءِ پوشش‌هاى بيمه‌نامهٔ تمام‌خطر صنعتى نيست. در صورت توافق، برخى از اين اموال را مى‌توان با پرداخت حق بيمهٔ اضافى بيمه کرد و براى برخى ديگر بايد بيمه‌نامهٔ جداگانه و مخصوص صادر شود.

خطر شکست شيشه

هدف بيمه‌نامهٔ شکست شيشه، که به‌ندرت جداگانه صادر مى‌شود، جبران خسارت وارده به شيءِ بيمه‌شده بر اثر شکستن و يا خردشدن شيشه است. شيشه‌هاى ميان‌تهى نظير بطري، لامپ و ظرف‌هاى شيشه‌اى مختلف تحت اين نوع پوشش قرار نمى‌گيرند. شکستن عبارت است از ترکى که کليهٔ ضخامت شيشه را دربر گرفته است. بنابراين خراش برداشتن، خط‌خطى شدن يا پريدن قطعهٔ کوچکى از سطح آن مشمول بيمهٔ شکست شيشه نيست. بيمه‌گر امکان دارد با دريافت حق بيمهٔ بيشتر تعهد خود را در مورد خسارت وارده به اشياءِ داخل ويترين که از شکست شيشه ناشى مى‌شود تعميم دهد. تأمين بيمه‌اى شکست شيشه شامل استفاده از شيشه در موارد زير است:


شيشهٔ ويترين و شيشهٔ درها؛ شيشه‌هاى قسمت بيرونى ساختمان؛ انواع تابلوهاى شيشه‌اي؛ نماى شيشه‌اى ساختمان؛ شيشه‌هاى چندلايه؛ آينه‌ها؛ شيشه‌‌هاى هنرى نقاشى‌شده؛ شيشه‌هاى اداره، منزل مسکوني، کارخانه؛ و شيشه‌هاى مات.


در اين نوع بيمه، بيمه‌گذار موارد تشديد خطر را اگر ناشى از عمل خود بيمه‌گذار باشد، بايد تا حد امکان قبل از شروع به تغييرات و اگر امکان‌پذير نباشد بلافاصله بعد از تغييرات، و چنانچه ناشى از عمل شخص ثالث باشد، ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود به بيمه‌گر اعلام کند( مادهٔ ۱۶ قانون بيمه) تغييرات عبارت است از: تغييرات ساختماني، تعميرات اساسى و زدن داربست بر روى ساختمان محل مورد بيمه؛ داير کردن مغازه يا محل کار در مکانى که قبلاً بدون استفاده بوده است؛ نقاشى و تيره‌کردن شيشه‌ها؛ معيوب‌شدن چارچوب دور شيشه.


بيمه‌گذار براى استفاده از اين بيمه ضرورت دارد که از دستگاه‌هاى حرارت‌زا و يا آب‌گرم براى برطرف‌کردن يخ روى شيشه خوددارى کند. در غير اين‌صورت، خسارت وارده در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود. شيشه از محل لامپ‌هاى برق يا چراغ گاز نيز بايد فاصله داشته‌ باشد.


استثناءها: موارد زير را از تعهد بيمه‌گر شکست شيشه خارج است:


- خسارت‌هاى ناشى از جنگ، شورش، زمين‌لرزه، انرژى هسته‌اي


- خسارت‌هاى ناشى از آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه، رنگ‌کردن شيشه با رنگ‌هائى که نور از آنها عبور نمى‌کند، عمليات آتش‌نشانى و نجات


- خسارت‌هاى ناشى از تغيير محل شيشهٔ بيمه‌شده


شيشه‌هاى بيمه‌شده در محل نصب آنها تأمين بيمه‌اى دارند. خسارت‌هاى شيشه‌هاى متحرک مانند آينه‌هاى منازل مسکونى جبران مى‌شود.(۱)


(۱) . به‌شرط آنکه در داخل محل بيمه‌ شده به شيشه‌هاى متحرک خسارت وارد شود.

پرداخت خسارت

در بيمهٔ شکست شيشه، خسارت يا به‌صورت تعويض شيشهٔ شکسته انجام مى‌گيرد يا بيمه‌گر نقد مى‌پردازد. در هر دو صورت، ارزش بازيافتى يا بهاءِ شيشهٔ شکسته به بيمه‌گر تعلق خواهد داشت. استهلاک در بيمهٔ شکست شيشه مفهومى ندارد.خسارت بر اساس ارزش جايگزينى پرداخت مى‌شود. ارزش جايگزينى شيشه عبارت است:


قيمت شيشه + هزينه بسته‌بندى + هزينهٔ حمل + هزينهٔ نصب


در صورتى‌که مبلغ معينى حق بيمه براى هر متر مربع شيشه توافق شده باشد اين مبلغ حداکثر تعهد بيمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود. نرخ حق بيمه بر مبناى درجهٔ ظرافت، نوع، سطح شيشه، نوع حفاظ، ارزش و موارد استعمال آن تغيير مى‌کند.