در بيمهٔ اتومبيل موضوع يا مورد بيمه وسيلهٔ نقليهٔ موتورى زمينى است که با توجه به نوع وسيله و نحوهٔ استفاده آن، به انواع مختلف از قبيل سواري، اتوبوس، مينى‌بوس، کاميون، کاميونت، انواع وانت‌بار، تريلر و موتور سيکلت يا وسايل نقليهٔ تخصصى نظير آمبولانس، ماشين‌هاى آتش‌نشاني، تراکتور، جرثقيل و واپکو تقسيم مى‌شود. انواع پوشش‌هاى بيمهٔ اتومبيل که اکنون در بازار ايران به متقاضيان عرضه مى‌شوند عبارتند از:

بيمهٔ بدنه

در بيمهٔ بدنه تعهد بيمه‌گر جبران خسارت وارده به بدنهٔ وسيلهٔ نقليهٔ بيمه شده است. هرگاه به‌وسيلهٔ نقليهٔ بيمه ‌شده بر اثر حوادث رانندگى (آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه، سرقت، واژگون ‌شدن و تصادف) خسارت وارد شود بيمه‌گر طبق شرايط بيمه‌نامه آن را جبران مى‌کند. اين توضيح لازم است که بيمهٔ بدنهٔ اتومبيل بر اساس شرايطى است که هم‌اکنون شرکت‌هاى بيمه در دست اجراء دارند، در نتيجه ممکن است در آينده برخى شرايط تغيير کند.

بيمهٔ مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زميني

اين نوع بيمه يک نوع بيمهٔ مسئوليت است که اصطلاحاً بيمهٔ شخص ثالث خوانده مى‌شود. در اين بيمه موضوع تعهد بيمه‌گر مسئوليت قانونى بيمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث است که به‌ موجب قانون مصوب ۱۳۴۷ اجبارى است.

بيمهٔ حوادث سرنشين

هرگاه سرنشينان اتومبيل بر اثر حوادث رانندگى دچار صدمهٔ بدنى شوند يا فوت کنند بيمه‌گر، غرامت ناشى از صدمهٔ ناشى از صدمهٔ بدنى را به سرنشينان و در صورت فوت، غرامت فوت را به بازماندگان متوفى طبق شرايط بيمه‌نامه پرداخت مى‌کند.