افزون بر بيمهٔ مسئوليت مدنى ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، که موضوع و محور اصلى بحث ما بود، بيمهٔ مسئوليت مدنى انواع ديگرى دارد که از نظر تکميل بحث و استفادهٔ علاقه‌مندان به‌ويژه دانشجويان رشته‌هاى بيمه، ضرورى است که در پايان اين مبحث به آنها اشاره شود. در واقع هر کس بنا به نوع فعاليتى که دارد حتى به‌عنوان سرپرست خانواده، ممکن است به‌علت فعل و فعاليت خود يا افراد زير سرپرستى خود يا اموال خود موجب زيان ديگران شود و مطابق قانون ملزم به جبران خسارت آنان شود. مسئلهٔ مسئوليت مدنى در دنياى پيچيده و پيشرفتهٔ امروزى به‌علت تنوع و فراوانى فعاليت‌ها و خطرهاى ناشى از آنها بسيار گسترده است. به همين جهت سعى کرده‌ايم که براى هر نوع مسئوليتى (مدنى)، گونه‌اى بيمهٔ مسئوليت مدنى عرضه کنيم. بى‌گمان با صنعتى شدن کشور و گسترش فعاليت‌هاى متنوع و طرح دعاوى خسارت، ضرورت تأمين و جبران اين خسارت‌ها از راه عرضه کردن فرمول‌هاى بيمه‌اى مناسب بيش از پيش احساس خواهد شد و بازار بيمهٔ گسترده‌اى در اختيار شرکت‌هاى بيمه قرار خواهد گرفت.


به‌طور کلى در هر رشته از فعاليت‌هاى بشرى که احتمال وقوع حادثه و امکان ورود زيان به اشخاص ثالث وجود داشته باشد و شخص يا مؤسسهٔ موجد زيان، به‌ موجب قانون مسئوليت مدنى، مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت اشخاص متضرر باشد مى‌توان فرمول بيمهٔ مسئوليت مدنى متناسب با آن نوع فعاليت تهيه کرد و تأمين بيمه‌اى لازم را در اختيار دارندگان فعاليت‌ها گذارد.


ديگر انواع بيمه‌هاى مسئوليت مدنى را مى‌توان به‌شرح زير بيان کرد:


- بيمهٔ مسئوليت مدنى شکارچيان: دربر گيرندهٔ تأمين خطر شکار (عمل شکار با ابزارها و سلاح‌هاى مجاز براى شکار، در محدودهٔ شکار و در فصل شکار) براى حمايت از حقوق اشخاص ثالث زيانديده.


- بيمهٔ مسئوليت مدنى ناشى از حوادث تحصيلى: شامل تأمين مسئوليت مدنى مسئولان و متصديان مؤسسه‌هاى آموزشى در قبال دانش‌آموزان. اين نوع بيمه در ايران به‌صورت ”بيمهٔ حوادث تحصيلى“ اجراء مى‌شود.


- بيمهٔ مسئوليت مدنى هتلداران و صاحبان کافه‌ها و رستوران‌ها.


- بيمه‌ٔ مسئوليت مدنى متصديان سينماها و تئاترها و مراکز نمايشى.


- بيمهٔ مسئوليت مدنى باشگاه‌هاى ورزشى در قبال اعضاء باشگاه‌ها، تماشاچيان و اشخاص ثالث.


- بيمهٔ مسئوليت مدنى مالکان ساختمان‌ها (مادهٔ ۳۳۳ قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹).


- بيمهٔ مسئوليت صاحبان حيوان‌ها و دامداران.


- بيمهٔ مسئوليت مدنى ناشى از حوادث بالابرنده‌ها (مانند تله سيژ، تله کابين و تله فريک).