توسعهٔ بيمه سبب جلب‌ توجه و تمايل بازرگانان به حرفهٔ بيمه‌گرى و صدور بيمه‌نامه شد. از سدهٔ پانزدهم، شمارى از بازرگانان فعاليت خود را به صدور بيمه‌نامه منحصر کردند و حرفهٔ بيمه‌گرى اهميتى خاص يافت. در سال ۱۵۵۲ در شهر ”فلورانس“، کانونى از بيمه‌گران با سازمانى مجهز تشکيل شد. اعضاءِ کانون مزبور حقوقدانانى را از بين خود انتخاب کردند و وظيفهٔ تهيهٔ شرايط عمومى بيمه‌نامه‌ها و تدوين تعرفه‌هاى حق بيمه و انتخاب واسطه‌ها و نمايندگان بيمه و نظارت در نحوهٔ فعاليت آنها، همچنين نجات کشتى‌ها و بازيافتى‌ها را از مهلکه، به آنان محول کردند. به‌تدريج بيمه‌گران اين روش را پيش گرفتند که گهگاه در بندرهاى بزرگ و مراکز بازرگانى دريائى و قهوه‌خانه‌ها دور يکديگر جمع شوند و متفقاً با واسطه‌هاى بيمه در مورد خطرهاى دريائى و خصوصيات فنى کشتى‌ها و ساير موارد مورد علاقه تبادل‌نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزون بر اين، بيمه‌گران غالباً خطرهاى بزرگى را که به‌تنهائى از پس آنها برنمى‌آمدند، متفقاً به‌عهده مى‌گرفتند. بيمه‌گران زودتر از بيمه‌گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهم‌ترين اجتماع بيمه‌گران در قهوه‌خانهٔ شخصى به‌نام ”ادوارد لويد“ در لندن تشکيل مى‌شد.

لويدز لندن

در سدهٔ هفدهم، قهوه‌خانه‌هاى لندن محل ملاقات اديبان، تجار و دلالان بود. در اين قرن، قهوه‌خانه‌ها نقش مهمى در زندگى اجتماعى مردم انگلستان بازى مى‌کردند. در قهوه‌خانه‌هاى لندن، اخبار مهم روز رد و بدل مى‌شد و مسائل اقتصادى و سياسى نيز مورد بحث قرار مى‌گرفت. همچنين معاملات بزرگ و حتى حراج‌ها در قهوه‌خانه‌ها انجام مى‌شد. يکى از اين قهوه‌خانه‌ها متعلق به ”ادوارد لويد“ در ”تاور استريت“ بود که موقعيت مناسبى از نظر نزديکى به‌ ادارهٔ نيروى دريائى داشت. در سال ۱۶۹۱ ادوارد لويد از تاور استريت به‌محلى که نبش خيابان ”لمبارد“ و کوچهٔ ”آپ چرچ“ قرار داشت نقل مکان کرد. در نزديکى اين محل ساير قهوه‌خانه‌هاى معروف آن زمان لندن نيز قرار داشتند و بيمه‌گران، دلالان، سفته‌بازان انگليسي، ايتاليائي، فرانسوي، يهودى و ديگر تجار و نجيب‌زادگان به قهوه‌خانه‌هاى مزبور رفت و آمد مى‌کردند. از سال ۱۶۹۷ تا اوايل سال ۱۹۶۷، لويد به انتشار روزنامه‌اى پرداخت به‌نام اخبار لويدز که در آن اخبارى از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخبارى که مورد توجه خاص مشتريان وى قرار داشت، درج مى‌شد. به‌هر حال در حدود بيست سال پس از انتشار نشريهٔ لويدز، قهوه‌خانهٔ مزبور مهم‌ترين مرکز معاملات بيمه‌اى شده بود. در سال ۱۷۶۰ نشريه ديگرى موسوم به نشريهٔ کشتيرانى و حمل و نقل کالاها منتشر شد. تا سال ۱۷۶۰، قهوه‌خانهٔ لويد مهم‌ترين مرکز براى بيمه‌کردن خطرهاى دريائى بود. عمليات بيمه‌گران لويدز حدود ۱۵۴ سال در گوشهٔ غربى طبقهٔ دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از يک قرن و نيم فعاليت به ‌عمارت اختصاصى لويدز منتقل شد.


امروزه مؤسسهٔ اويدز لندن از نظر تشکيلات به سه‌قسمت مجزاء از يکديگر تقسيم مى‌شود: قسمت اطلاعات، نمايندگان لويدز و سرانجام بيمه‌گران.


قسمت اول، قسمت اطلاعات است که مرتباً آخرين اطلاعات، تلگراف‌ها و اخبار مربوط به حرکتِ کشتى‌ها و خسارت‌هاى وارده به آنها را جمع‌آورى و در تالار لويدز اعلام مى‌کند. همچنين اطلاعات مزبور را براى اعضاء يا کسانى که مشترک هستند مى‌فرستند. در اين قسمت، خسارت‌ها و تلفات عمده در کتاب خسارت لويدز و در مجلهٔ دريائى و تجارتى لويدز که مرتباً منتشر مى‌شوند، درج مى‌گردد. قسمت اطلاعات در نشريهٔ روزانهٔ ديگرى که به اندکس روزانهٔ لويدز موسوم است، نام و محل کشتى‌ها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم مى‌رساند.


قسمت دوم از سازمان مؤسسهٔ لويدز، نمايندگان لويدز هستند. نمايندگان لويدز را آژانس‌هاى لويدز در نقاط مختلف جهان خصوصاً در بندرهاى مهم تشکيل مى‌ٔهند. آنها مرتباً اخبار مربوط به ورود و خروج کشتى‌ها را به مؤسسهٔ لويدز اطلاع مى‌دهند و به کشتى‌هاى تجارى راهنمائى‌هاى لازم را مى‌نمايند. نمايندگان مزبور موظف هستند از اموال بيمه‌شده که دچار خسارت و زيان شده‌اند بازديد کنند، زيان وارده و ارزش بازيافتى‌ها را تعيين و صورت‌مجلس مربوط را تنظيم و گواهى کنند. گواهى نمايندگان لويدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بيمه براى بيشتر شرکت‌ها و مؤسسه‌هاى بيمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمايندگان مزبور نماينده يا شعبه ندارند، سنديت دارد و معتبر است.


قسمت سوم از ارکان مؤسسهٔ لويدز، بيمه‌گران لويدز هستند. معاملات بيمه در مؤسسهٔ لويدز را اعضاء به‌طور مستقل انجام مى‌دهند و لويدز در اينجا فقط واسطهٔ عمل است. بيمه‌گران لويدز به دوطبقه تقسيم مى‌شوند: طبقهٔ نخست کسانى هستند که معاملات بيمه را انجام مى‌دهند و طبقهٔ دوم کسانى که سرمايهٔ خود را در مؤسسه به‌جريان مى‌گذارند و از منافع آن استفاده مى‌کنند. کسانى‌که به عمليات بيمه‌گرى اشتغال دارند بايد متناسب با تعهداتى که قبول مى‌کنند مبلغى به‌عنوان وديعه به خزانه‌دارى لويدز بسپارند. بيمه‌گران به گروه‌هاى مختلف تقسيم شده‌اند و در ظ‌َهر بيمه‌نامه‌هاى صادرهٔ هر گروه، نام اعضاءِ گروه و ميزان تعهدات آنها نوشته شده است. بيمه‌گذار مى‌تواند تا ميزان تعهد هر عضو براى جبران خسارت به‌طور نسبى به او مراجعه‌ کند. حق بيمه‌هاى دريافتى را، گروه‌هاى مختلف به‌حساب مالى واريز مى‌کنند و خسارت‌ها نيز از همان حساب پرداخت مى‌شود. گرچه هر گروه مستقلاً عمليات بيمه‌گرى را انجام مى‌دهد ولى محاسبات و حسابرسى عمليات بيمه‌گران، تنظيم ترازنامهٔ آخر سال، ميزان ذخاير فني، ميزان سود حاصل و غيره زيرنظر کميته‌اى از اعضاء انتخاب مى‌شود و همچنين حسابداران متخصص لويدز انجام مى‌گردد. هر يک از اعضاءِ بيمه‌گر لويدز از سود حاصل براى روز مبادا مبلغى به صندوق کميته به‌عنوان سرمايهٔ ذخيره پرداخت مى‌کند که چنانچه يکى از اعضاء ورشکست شود از اين محل بر اساس حکم محاکم قضائى انگلستان بدهى‌هاى او جبران گردد.