مدال‌هاى دولتى هم در حقيقت مشابه و مانند نشان‌ها مى‌باشد که از طرف مسؤولين و مقامات سطوح بالاى مملکت يا سازمان‌ها به‌منظور ارج نهادن به تلاش‌ها و خدمات افراد شايسته که در زمينه مسائل مختلف کشور نموده‌اند داده مى‌شود لازم به ذکر است که اين قبيل نشان‌ها و علائم يک جانبه نيست به اين معنى که فقط از طرف مسؤولين و مقامات عاليه مملکتى به نخبگان و برجستگان صحنه‌هاى علم و ادب و فرهگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقيت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ايثار و رشادت به‌طور فردى يا گروهى و در مواردى به مؤسسات و بنگاه‌هاى به‌خصوصى مانند بنگاه‌هاى خيريه و نيکوکارى و امدادرساني، و درمانى و تربيتى و غيره داده مى‌شود.


بلکه در مواردى به‌وسيله مردم و يا افراد عادى و يا مؤسسات به پاس خدمات شايسته و سازنده و مهم و سرنوشت‌سازى که مقامات عاليه انجام داده‌اند به آنها به‌صورت لوح تقدير نيز تقديم مى‌شود که جنبه حق‌شناسى دارد.