مصنوعات و اشياء ساخته شده از مواد مختلف

- کاغذ و کالاهاى ساخته شده از کاغذ، مقوا و کالاهاى ساخته شده از مقوا، مطبوعات، روزنامه، مجلات، کتاب و لوازم صحافي، عکس. لوازم‌التحرير، لوازم هنري، قلم‌موى نقاشي، ماشين تحرير و لوازم دفتر (به استثناء مبل) لوازم آموزش و تربيت، (به استثناء دستگاه‌هاى آموزشي) ورق‌بازي، حروف و کليشهٔ مطبعه.- (کائوچو، کم‌الاستيک يا بالاتا - و مواد مشابه آن) کالاهاى ساخته شده از مواد مزبور که در ساير طبقات ذکر شده است. لوازم باربندى و انسداد و لوازم عايق‌کاري، پنبه نسوز، ميکا، محصولات ساخته شده از آنها، لولهٔ قابل ارتجاع و غيرفلزى.


- چرم و چرم مصنوعي. لوازم ساخته شده از آنها که در ساير طبقات ذکر نشده است. پوست و چمدان و کيف‌هاى دستى مسافرتى چتر، عصا، شلاق و زين و برگ و اشياء سراجى.


- لوازم و مصالح ساختماني. سنگ طبيعى و مصنوعي. سمنت، آهک، ملات، گچ، شن، لوله‌هاى سفالى يا سمنتي. مصالح راه‌سازي. آسفالت، قطران و غيره. ساختمان‌هاى متحرک. بناهاى سنگي، سرلوله بخارى ديوارى.


- مبل، آئينه، قاب و مصنوعاتى که در ساير طبقات ذکر نشده و از مواد زير ساخته شده است:


چوب، چوب‌پنبه، ني، حصير و سبد و ترکه. شاخ، استخوان، عاج، صدف، مرجان، کهربا، فلس و مارماهي، گوش ماهي، کف دريا، سلولوئيد و محصولات مشابه کليه مواد مزبور.


- لوازم و ظروف کوچک خانه‌دارى (که از فلز قيمتى ساخته نشده و يا روکش نشده است) شانه و ابر. ماهوت‌ پاک‌کن. (به استثناء قلم‌موى نقاشي) لوازم مخصوص تهيه قلم و ماهوت پاک‌کن. آلات و لوازم جهت پاک و تميز کردن. برادهٔ فولاد. شيشه‌آلات اشياء ساخته شده از چينى و بدل چينى و سفال که در ساير طبقات ذکر نشده است.

دستگاه و لوازم و آلات فنى و علمى و صنعتى

- دستگاه و آلات علمى و دريانوردى و مهندسى و برقى (از جمله بى‌سيم) و عکاسى و سينماتوگراف و آلات بصرى و اوزان و مقياس‌ها و اسباب علامت دادن و کنترل (نظارت) دستگاه و لوازم نجات و آموزش، دستگاه خودکار با ژتون يا پول فلزي، ماشين‌هاى گويا، صندوق ثبات خودکار جهت پول، ماشين‌هاى حساب، ماشين‌هاى آتش خاموش کن.


- آلات ادوات جراحى و طبى و دندانسازى و بيطارى (از جمله پا و دست و چشم و دندان‌هاى مصنوعى).


- تأسيسات و لوازم روشنائى و گرم کردن و مولد بخار و طبخ و تبريد و خشک کردن و تهويه و لوله‌کشى آب و بهداشتى.


- وسائط نقليه، دستگاه‌هاى حمل و نقل زميني، دريائى و هوائى.


- اسلحه گرم، مهمات و خمپاره، مواد قابل احتراق، لوازم آتش‌بازى.


- فلزات گرانبها و ترکيبات آنها و مصنوعات ساخته شده از فلزات گرانبها و يا روکش شدن با آن (به استثناء آلات برنده و چنگال و قاشق) جواهرات و سنگ‌هاى گرانبها، ساعت و آلات کورنومتر.- آلات موسيقى (به استثناء ماشين‌هاى ناطق و دستگاه‌هاى بى‌سيم).

فلزات معدنى و مصنوعات فلزى

- فلزات عادى اعم از تهيه نشده و نيمه تهيه شده و ترکيبات آن، لنگر، سندان، زنگ و ناقوس، لوازم ساختمانى به شکل ورق و ريخته شده. ريل و ساير لوازم فلزى جهت راه‌آهن، زنجير (به استثناء زنجيرهاى وسايل نقليه) کابل و سيم و مفتول (غيربرقي) قفل و بست و بند، لوله‌هاى فلزي، صندوق و صندوقچه آهني، گلوله فولادي، نعل اسب، ميخ و پيچ ساير مصنوعاتى که از فلزات گرانبها ساخته نشده و در هيچ طبقهٔ ديگرى ذکر نگرديده است، مواد معدنى.


- انواع ماشين و ماشين‌هاى افزار، موتورها (به استثناء موتورهاى مخصوص وسايل نقليه) قفل‌هاى اتصال و تسمهٔ اتصال قوه (به استثناء قفل و تسمه‌هاى مخصوص وسايل نقليه) دستگاه‌هاى بزرگ کشاورزي، ماشين جوجه‌کشى.


- آلات و افزارهاى يدي، آلات برنده و چنگال و قاشق. اسلحهٔ سرد.

صنايع و محصولات شيميائى

- محصولات شيميائى که در صنايع و علوم و عکاسى (فتوگرافي) کشاورزى و پرورش نباتات و جنگلبانى استعمال مى‌شود کود (طبيعى و مصنوعي) ترکيبات آتش‌نشانى - مواد آب دادن فلزات ترکيبات شيميائى جهت جوشکارى - محصولات شيميائى جهت حفظ مواد غذائى - مواد دباغى و مواد چسب‌دار براى صنايع.


- رنگ - روغن جلا - لاک - مواد ضد زنگ‌زدگى و جلوگيرى از فاسد شدن چوب، مواد رنگى - مواد اکاله - صمغ - فلزات به‌شکل ورق و گرد جهت نقاشى و آرايش و تزئين.


- ترکيبات جهت سفيد کردن و ساير موادى که براى شستشو به‌کار مى‌رود. ترکيباتى که جهت پاک و تميز و براق کردن و لکه‌گيرى و گرفتن چربى و سائيدن و صيقل دادن استعمال مى‌شود. صابون، عطريات، روغن اسانس، مواد آرايشي، محلول‌هاى موى سر، گرد و خمير دندان.


- انواع روغن و چربى‌هاى صنعتى (به استثناء روغن‌ها و چربى‌هاى خوراکى و روغن‌هاى اسانس) روغن ماشين، ترکيبات گردگير و جاذب، انواع سوخت (از جمله بنزين) و مواد روشنائي، شمع، شمع مومى و گچي، شمع کوچک (شب سوز) فتيله.- مواد داروئى و بيطارى و بهداشتي، مواد خوراکى و آشاميدنى مخصوص بيماران و کودکان، مشمع و لوازم جراحت‌بندي، لوازم پر کردن دندان، موم دندانسازي، مواد ضدعفونى کردن ترکيبات جهت دفع نباتات هرزه و حشرات و حيوانات موذى.