براى حمل و نقل بين‌المللى نيز فرودگاه بزرگ و بين‌المللى که قابليت پذيرش و فرود هواپيماهاى بزرگ مسافرى و بارى را داشته باشد و کليه امکاناتى که در پروازهاى داخلى گفته شده در ابعاد بزرگ‌تر و وسيع‌ترى لازم است زيرا در عصر حاضر هواپيماهاى بارى از نوع بوئينگ ۷۴۷ که به جمبوجت معروف هستند ظرفيّت حمل يک صد تن بار را دارا مى‌باشد در صورتى‌که در سنوات گذشته حمل بار و مسافر با هم انجام ‌مى‌گرفته است. به اين معنى که يک هواپيما در حالى که مثلاً ۲۵۰ الى ۳۰۰ نفر مسافر را حمل مى‌نمود، در عين حال ۴۰ الى ۵۰ تن بار را نيز حمل مى‌کرده است. بنابراين با توجه به شرايط موجود فرودگاه‌هاى بين‌المللى که براى اين قبيل پروازها مورد استفاده قرار مى‌گيرند و مجهز به سيستم‌هاى الکترونيکى براى ورود و خروج هواپيما از کشورهاى مختلف و سيستم اطلاع‌رسانى و بازرسى و کنترل و امنيتي، کمک‌هاى اوليه و جلوگيرى از ورود افراد ممنوع‌الخروج و دستگيرى کسانى که به حکم يا قرار مراجع قضائى تحت تعقيب بوده و يا محکوم گرديده‌اند و وارد فرودگاه‌ها مى‌شوند و ساير سرويس‌ها و خدمات و امورى که جوابگوى مسائل فردى و خصوصى افراد است مى‌باشند. به اين جهت در حال حاضر سيستم‌هاى حمل و نقل مختلط يعنى حمل بارهاى سنگين و مسافر با يک هواپيما معمولاً انجام نمى‌شوند و لذا آژانس‌هاى هوائى با توجه به نوع و چگونگى عرضه خدمات مختلف به سه گروه به شرح زير تقسيم گرديده‌اند.


۱. نمايندگى‌هاى (آژانس) حمل مسافر


۲. نمايندگى‌هاى (آژانس) حمل بار


۳. نمايندگى‌هاى (آژانس) حمل بار و مسافر که مختلط هم ناميده مى‌شوندنمايندگى‌هاى حمل مسافر: منحصراً به فروش بليط براى حمل مسافر اشتغال دارند و حق حمل کالا را ندارند مگر آن مقدار کالا و يا وسايلى که براى هر مسافر تجويز شده است و معمولاً وزن و يا حجم آن زياد نيست و در پشت بليط مقدار آن قيد مى‌گردد. که در حال حاضر خطوط حمل و نقل هوائى مسافرى از اهمّيّت خاصى برخوردار است و شرکت‌هاى بين‌المللى با ازدياد و تراکم مسافر مواجه هستند و استقبال مردم براى عضويت با هواپيما در بسيارى از کشورها آن قدر زياد است که بليط پرواز از تاريخ فروش براى دو يا سه ماه بعد صادر مى‌گردد و علت آن هم دو عامل عمده و مهم است.


- سرعت


- تحويل کالا به گمرک فرودگاه در موعد معين


- انجام تشريفات گمرکى


- بسته‌بندى و عدل‌بندى کالا


- تهيّه و تنظيم بارنامه‌هاى هوائى و ساير اقداماتى که براى امور حمل هوائى لازم است