برابر قرارداد بين‌المللى حمل و نقل (ياتا) که بين کشورهاى عضو منعقد گرديده است تمام کشورهاى عضو قرارداد بايد بارنامه به زبان انگليسى و به‌صورت يکنواخت و متحدالشّکل تنظيم کنند و در صورتى‌که تمايل داشته باشند به زبان محلّى نيز تهيه و صادر نمايند.


و مهمترين نکاتى که در بارنامه قيد مى‌شود تقريباً همان نکاتى است که در بارنامه‌هاى زمينى و دريائى صادر مى‌گردد که عبارتند از:


۱. مشخصات کامل کسى که کالا را ارسال نموده است


۲. مشخص نمودن موضوع و نوع کالا (علامت و شماره آن) در صورتى‌که داراى علامت و شماره باشد


۳. تاريخ حمل کالا


۴. مبداء حمل کالا


۵. مقصد حمل کالا


۶. مشخصات و نشانى کامل گيرنده کالا


۷. تعيين ميزان کرايه حمل کالا


۸. در صورتى‌که قسمتى از کرايه در مبداء پرداخت شده و بقيه در مقصد بايد تأديه شود قيد مبلغ دريافت شده و مبلغى که بعداً بايد دريافت گردد


۹. ذکر ساير نکات و مسائل دقيق و جزئى که بستگى به حمل بعضى از کالاها دارد


نمايندگى‌هاى حمل بار و مسافر: اين قبيل نمايندگى‌ها در حقيقت ترکيبى از نمايندگى‌هاى نوع اول و دوم مى‌باشند يعنى هم اجازهٔ حمل مسافر دارند و هم اجازه حمل کالا و اشياء به اين جهت داراى تشکيلات گسترده و وسيع و همچنين امکانات زيادى مى‌باشند تا بتوانند اين امور مهم را انجام دهند زيرا اجازه صدور بليط براى جابه‌جائى مسافرين و صدور بارنامه حمل و نقل کالا نيز مستلزم وجود پرسنل مجرب و متخصص و فنى مى‌باشد.