در حقوق اسلام مسئله تعاون و همکارى و کمک مسلمانان به يکديگر مورد توجه قرار داشته و دارد و در اين خصوص توصيه‌هاى زيادى به‌عمل آمده و در کتب فقهى و قوانين اسلامى نمونه‌هاى فراوان آن مشاهده مى‌گردد که پايه و اساس و منشاء آنها را در قرآن مجيد مى‌بينيم.


از جمله در آيه ۲ سورهٔ مائده (۵)


(تعاونوا على‌البر والتقوى و لاتعاونوا على‌الاثم و العدوان)


علاوه بر قوانين اسلام در ساير کشورهاى غيراسلامى هم مسئله تعاون در شرکت‌هاى تعاونى کم و بيش مورد توجه قرار گرفته است به‌طورى‌ که اولين شرکت تعاونى در ۱۷۶۹ در کشور انگلستان بين عده‌اى پارچه‌باف تشکيل شده ولى به‌علت عدم اعتماد شرکاء به زودى از بين رفت و در سال ۱۸۴۴ در شهر (لانکاشير رشدال انگليس) شرکت تعاونىرشدال بين ۲۱نفر انگليسى تشکيل شد و هدف آن تأسيس فروشگاه مواد غذائى و البسه و تهيه ساختمان براى کمک به اعضاء شرکت، ايجاد کار جهت اعضاء بى‌کار و رفع ساير احتياجات بود. در حال حاضر مسئله تعاونى‌ها يک امر ضرورى و حياتى تشخيص داده شده است همان‌طورى که در اوايل جنگ ايران و عراق و سال‌هاى بعد تعاونى‌هاى محلى در محله‌ها و در کنار مساجد براى تأمين مايحتاج عمومى مردم تشکيل شده بود. و يا صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به‌منظور دادن وام تحت عنوان تعاونى‌هاى قرض‌الحسنه تأسيس گرديد که هنوز هم به فعاليت خود ادامه مى‌دهد و به افراد کم درآمد وام پرداخت مى‌نمايد و يا تعاونى‌هاى مسکن که براى کارمندان دولت و ساير قشرها تشکيل گرديده و در موارد بسيارى فعاليت چشمگيرى داشته‌اند که با توجه به تجارب به‌دست آمده و وجود تعاونى‌هاى متعدد قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران به تصويب رسيده است.


راچديل (Rachdale) اسم قصبه‌اى است در لانکاشير انگلستان که در قرن ۱۹ ميلادى مرکز کار و سکونت عده‌اى از بافندگان انگلستان بود. چون بافندگان مزبور بى‌بضاعت بودند و درآمد يا مزد، تکافوى رفع احتياجات آنها را نمى‌نمود. يک عده ۲۸ نفرى که ۲۷ نفر آنها مرد و يک نفر زن بود تصميم گرفتند حوائج خود را با اشتراک مساعى خود رفع نمايند و شرايطى به‌ عنوان آئين‌نامه اجتماع خود تهيه نمودند که بعداً به اسم اصول راچديل معروف شد و در ساير کشورها معمول گرديد و در تمام تعاونى‌ها مورد استفاده قرار گرفتن که عبارت هستند از:


۱. عضويت شرکت‌هاى تعاونى اختيارى است.


۲. کنترل عمليات شرکت‌هاى تعاونى براى شرکاء آزاد است.


۳. مازاد درآمد شرکت تعاونى به نسبت معاملات شرکاء يا شرکت بين آنها تقسيم مى‌شود.


۴. سود سرمايه در شرکت‌هاى تعاونى محدود است (نقل از کتاب شرکت‌ها و سازمان‌هاى تعاونى تأليف آقاى احمد عراقى صفحه ۱۷ و ۱۸ جلد اول)