تاريخچهٔ شرکت تعاونى

به‌طورکلى سوابق تاريخى اشخاص و بالاخص شرکت‌هاى تجارتى را به سه مرحله مى‌توان تقسيم نمود.


۱. مرحلهٔ اول شامل شرکت‌هائى است که در ادوار خيلى دور در بين جوامع و ملل و کشورهاى مختلفى تشکيل گرديده است که در حال حاضر نام آن کشورها از شمار کشورهاى جهان حذف شده و فقط در نقشه‌هاى قديمى و کتب تاريخى و تاريخ حقوق مى‌توان جايگاه آنها را پيدا نمود مانند بابل و روم و عيلام و ... که بحث پيرامون اين قبيل شرکت‌ها براى ما خيلى فايده‌اى ندارد.


۲. مرحله بعد از قرون هفتم و هشتم ميلادى تا اواخر قرن هيجدهم.


۳. مرحله سوم از قرن دوازده تاکنون.