براى اينکه يک کار خاص را به توان با کامپيوتر انجام داد حداقل سه عامل بايد موجود باشد:


- سخت‌افزار کامپيوترى


- نرم‌افزار کامپيوترى


- سيستم کاربردى


سخت‌افزار کامپيوتر به ماشين‌آلات کامپيوترى مانند دستگاه چاپ، کارت‌خوان و واحد پردازش مرکزى اطلاق مى‌شود. سيستم کاربردى عبارت است از برنامه يا مجموعه برنامه‌هاى ويژه‌اى که دستورالعمل‌هاى لازم براى کامپيوتر و به زبان کامپيوترى به منظور انجام يک کار موردنظر توسط کامپيوتر را شامل مى‌شود. نرم‌افزار کامپيوترى يا نرم‌افزارهاى عمومى کامپيوترى عامل ارتباط بين کامپيوتر و سيستم کاربردى و مديريت است.


اصلى‌ترين قسمت نرم‌افزارهاى عمومي، سيستم عامل است اما علاوه بر آن شامل برنامه‌هاى خدماتى مانند برنامه‌هاى مرتب کردن اطلاعات، و سيستم‌هاى مديريت بانک‌هاى اطلاعاتى نيز مى‌باشد. برنامه‌هاى مترجم يا مبدل که براى ترجمه يا تبديل برنامه‌هاى اوليه برنامه‌نويسان به زبان ماشين وجود دارد نيز، از جمله نرم‌افزارهاى عمومى شمرده مى‌شود.


ويژگى نرم‌افزارهاى عمومي، قابليت استفاده از آن در انواع کاربردها و توسط سيستم‌هاى کاربردى مختلف است. هر سيستم کاربردى به‌منظور انجام پردازش‌هاى ويژه ايجاد مى‌شود و براى اينکه قابل اجراء توسط کامپيوتر باشد به نرم‌افزار عمومى نيازمند است.