محل، طرح و ساختمان اتاق کامپيوتر تأثير زيادى در ميزان خطر خسارت يا انهدام تجهيزات دارد. استقرار کامپيوتر در مجاورت خيابان، پشت شيشه‌هاى بلند نبش پياده‌رو، طبقه زيرين يا بالاى ساختمان، مناطق سيل‌گير، در مجاورت شوفاژخانه، آشپزخانه و غذاخورى خطر را افزايش مى‌دهد. برخى از مؤسسات بزرگ هنگام تعيين محل استقرار مرکز کامپيوتر اصلي، تمام مخاطرات طبيعى منطقه‌اى از قبيل سيل و زلزله را نيز مورد توجه قرار مى‌دهند. خسارات احتمالى را مى‌توان با انتخاب مکانى مطمئن در ساختمان کاهش داد. مکان مناسبى در وسط ساختمان، دور از ديوارها و طبقات جانبى براى اتاق کامپيوتر، باعث کاهش خطرات و خسارات احتمالى مى‌شود. ديوارها بايد در مقابل آتش و آب مقاوم باشد و براى خروج آب بايد مجراى مناسبى در کف اتاق پيش‌بينى شده باشد.