ضوابط جلوگيري، کشف و خاموش کردن آتش‌سوزى احتمالى در اتاق کامپيوتر تفاوت‌هائى با موارد عادى دارد. نوار، کارت و ديسک کامپيوترى علاوه بر قابل اشتغال بودن، در اثر حرارت تاب بر مى‌دارد و ديگر قابل استفاده نخواهد بود. دفاتر حسابدارى معمولى حتى اگر در مجاورت آتش قرار گيرد در صورتى‌که نسوزد باز قابل استفاه است. حرارت‌هاى بيش از ۶۰ درجه سانتيگراد، موجب اشکال کار دستگاه‌هاى کامپيوترى مى‌شود و حرارت‌هاى بيش از ۱۵۰ درجه خسارات جبران ناپذيرى وارد مى‌کند. دستگاه‌هاى اخطار آتش‌سوزى معمولى ادارات نمى‌تواند حفاظت موردنظر را در اتاق کامپيوتر تأمين کند. اغلب دستگاه‌هاى اخطار معمولي، در درجه حرارت بالاى ۹۰ درجه سانتيگراد شروع به کار مى‌کند که اگر درجه حرارت اطاق کامپيوتر به اين ميزان برسد خسارات عمده وارد شده است و اخطار مزبور نوشداروى پس از مرگ سهراب مى‌باشد. دستگاه‌هاى اخطار آتش‌سوزى بايد در زير کف کاذب و بين سقف و سقف کاذب نيز وجود داشته باشد. اگر به نکات مزبور توجه نشده باشد حسابرس بايد يادآورى نمايد. سازمان‌هاى آتش‌نشانى حرفه‌اى در بيشتر ممالک، استانداردهاى ويژه‌اى براى مراکز کامپيوتر مشخص کرده‌اند. برخى از توصيه‌هاى مشترک اين استانداردها عبارت است از:


- استقرار کامپيوتر در مکان‌هاى غيرقابل احتراق.


- کاربرد دستگاه‌هاى اخطار نشر دود يا حرارت.


- در دسترس بودن وسايل آتش‌نشانى ويژه.


- قرار دادن مدارک مهم در صندوق‌هاى نسوز ويژه (حداقل يک ساعت مقاومت در حرارت ۹۵۰ درجه سانتى‌گراد).


- تهويه و تبريد مستقل يا حداقل کليد مخصوص جداگانه براى دستگاه‌هاى تهويه اتاق کامپيوتر.


- جعبه کليد برق اضطرارى جداگانه براى برق دستگاه‌هاى کامپيوترى.


- آموزش روش‌هاى کنترل آتش يا آتش‌نشانى به کارکنان.


براى آتش‌نشانى در اتاق کامپيوتر مى‌توان از آب يا اکسيد کربن استفاده کرد. آب صدمه زيادى به فايل‌ها نمى‌زند اما به دستگاه‌ها خسارت وارد مى‌سازد. گاز اکسيد کربن براى کارکنان خطرناک است و استفاده از گازهاى بى‌خطر بهتر است. براى جلوگيري، کشف و خاموش کردن آتش‌سوزى‌هاى احتمالى در اتاق کامپيوتر و ساير مکان‌هائى که فايل‌ها و اطلاعات و مستندات کامپيوترى نگهدارى مى‌شود بايد ضوابط ويژه‌اى پيش‌بينى و تدوين شده باشد.