تدوين واژه‌نامه اطلاعات کارى پيچيده و دشوار است که به زمان طولانى نياز دارد و نگه‌داشت و به هنگام‌رسانى آن نيز محتاج کوشش و مجاهدت است اما، از آنجا که داشتن يک واژه‌نامه کامل مزاياى زيادى دارد. در بيشتر موارد مساعى لازم مبذول مى‌شود و تدوين و استفاده از آن رو به گسترش است. در نمودار نمونه واژه‌نامه اطلاعات رکورد يک صفحه نمونه از واژه‌نامه براى اقلام رکوردهاى اطلاعاتى و در نمودار چند نمونه از فهرست واژه‌نامه سه نمونه از فهرست‌هاى مختلفى که براى واژه‌نامه فايل‌ها و بانک‌هاى اطلاعاتى مى‌توان تهيه کرد ارائه گرديده است.

جدول نمونه واژه‌نامه اطلاعات رکورد

  Of Page Revision Date Document Type
  1   1       0 Data Element Description
Original Date Revision Date Name system
   3/24/8X VENDRSEG Parts
Design Level     Analyst
 
   DLA
    Number
 
   PS300030
    Subsystem
 
   Vendor Information
 
  Detail General  
  X
Element: VENDR ـ LAST ـ PRICE  
Name: Last price Charged by a Vendor  
Description:  
     This element contains the most recent price a particular vendor charged? per unit of measure? for a particular part.  
physical Attributes: PICTURE 9(4)V9(2).  
Values: Positive values from 0000.01 to 9999.99  
validation Considerations:  
       The element should always be all numeric. Presently، no known value exceeds 2000.00 and it is not likely that this upper limit will ever be exceeded. An updated value placed in thes element should not vary from the prior value by more than 10%. This element should not vary by more than 20% from the value of MASTER، UNIT، PRICE in the PARTROOT. A transaction with a non، numeric. value in this element should be rejecied. All other tronoootions that fail to meet the validation criteria should be heid on a validation suspense file، reported on a validation exception report، and processed in accord with instructions issued by someone who knowd the proper supervisory override.  
Owner: Authorized users in the Purchasing department  
    Security: Access restricted to authorized users in accounting، auditing، or purchasing. This element should be considered COMPANY CONFIDENTIAL.  
Standard Report Heading and  
  Output Format:  
          bbVENDORbb  
          LAST PRICE  
          bZ, ZZ9. 99b  
    INF632 INF407   INF393    INR237   Report/File Outputs:  
    INF892 INP277   INP391     INP391   Program    
           PUR232   Input/File Sources:  
            INP391   Program    
  Parent Segment:   PARTROOT     Dependent Segment:     VADDRSEG  

چند نمونه از فهرست واژه‌نامه

فهرست مراتبى Hierarchical Index
Page PART DATA BASE (cont.)
62 VENDRSEG
63 COOE ـ ID ـ VENDR
64 NAME ـ VENDR
65 PRICE ـ LAST ـ VENDR
66 QRDERED ـ QTY ـ LAST ـ VENDR
67 DATE ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
68 YR ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
69 MONTH ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
70 DAY ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
71 NO ـ PO ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR


فهرست الفبائى Alphabetic Index
Page  
63 .CODE ـ ID ـ VENDR
67 DATE ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
70 DAY ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
69 MONTH ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
71 NO ـ PO ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR
68 VENDR - LAST - ORDER - YR
65 PRICE ـ LAST ـ VENDR
66 ORDERED ـ QTY ـ LAST ـ VENDR
64 NAME ـ VENDR
62 VENDRSEG


فهرست واژگانى Alphabetic Index
Page  
67 (DATE ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR) ـ ORDER
70 (DAY ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR) ـ ORDER
69 (MONTH ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR) ـ ORDER
71 (NO ـ PO ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR) ـ ORDER
68 (YR ـ ORDER ـ LAST ـ VENDR) ـ ORDER
66 (ORDERED ـ QTY ـ LAST ـ VENDR) ـ ORDERED