همان‌گونه که برنامه‌نويس براى درست پياده کردن منطق پردازش برنامه کوشش مى‌کند با توجه نمايد که اسامى مورد استفاده در برنامه، کامل، گويا و طبق استانداردهاى مشخص شده و با املاءِ صحيح باشد. موضوع اخير مى‌تواند مانع توجه کامل برنامه‌نويس به درست بودن منطق برنامه شود. مشکل مزبور براى برنامه‌نويس‌هاى ايرانى که ممکن است در مورد املاءِ صحيح کلمات خارجى با دشوارى مواجه باشند، توجه بيشترى را ايجاب مى‌کند و کارآئى آنان را کاهش مى‌دهد، ايجاد کنندگان برنامه‌هاى مترجم به اين نکته توجه نموده و در اغلب زبان‌هاى برنامه‌نويسى نوعى خلاصه‌نگارى را پذيرفته‌اند، کلماتى که در زبان‌هائى مانند فورتران يا بيسيک به‌کار مى‌روند کلمات ساده انگليسى است و پاراگراف‌هاى برنامه‌ها يا شماره شناخته مى‌شود. در زبان کوبول که رايج‌ترين و مناسب‌ترين زبان براى کارردهاى تجارى است امکان ايجاد عناوين و اسامى ترکيبى بلند وجود دارد. ابتدا برنامه کوبول با بخش شناسائى (Identification division) شروع مى‌شود و کلمات مزبور بايد در برنامه نوشته شود. بخش‌هاى بعدى نيز اسامى خاص دارند و در متن برنامه نيز کلمات و اسمى بسيار طولانى مى‌تواند (و در برخى موارد بايد) نوشته شود. براى نمونه اسم فيلدى که در آن جمع درآمد مشمول ماليات محاسبه مى‌شود، براى گويا بودن مى‌تواند (Income ـ Taxable ـ Total) باشد.


برنامه کوبول حروف ID را براى PROC، Identification را براى Procedure يا PIC را براى Picture مى‌پذيرد زيرا کلمات خاص زبان کوبول مى‌باشند. اما اسامى فيلدها که طبق استاندارد ويژه ايجاد سيستم‌هاى هر مرکز خدمات کامپيوترى انتخاب مى‌شود قابل اختصار توسط برنامه کوبول نيست. علاوه بر آن، ضرورى است که اسامى فيلدها و پاراگراف‌هاى برنامه‌ها به طريقى کنترل شود. به‌منظور تأمين اهداف مزبور نرم‌افزارهاى ويژه‌اى وجود دارد که مى‌تواند اجراءِ استانداردها را در برنامه‌ها کنترل کند و به‌علاوه املاء صحيح و کامل را جايگزين کلمات خلاصه شده در برنامه بنمايد. نرم‌افزارهاى مزبور برنامه‌هاى پيش پردازنده (Preprocessor) نيز ناميده مى‌شود زيرا برنامه‌اى را که به‌صورت خلاصه نوشته شده است پيش از آنکه براى ترجمه به زبان ماشين به برنامه مترجم تحويل شود، کنترل و تکميل مى‌کند. پيش پردازنده با استفاده از جدول و روش‌هاى ويژه کنترل، کلمات را کامل کرده و برنامه‌اى مطابق استانداردهاى مرکز خدمات کامپيوترى ايجاد مى‌نمايد. برنامه‌نويس با استفاده از نرم‌افزارهاى مزبور از توجه ويژه به کلمات بى‌نياز مى‌شود و مى‌تواند با به کارگيرى خلاصه کلمات، برنامه را سريع‌تر و دقيق‌تر بنويسد.


نمودار زير، يک صفحه از برنامه‌اى را که با استفاده از کلمات اختصارى توسط برنامه‌نويس نوشته شده است و نمودار پائين آن، همان قسمت برنامه را پس از انجام عمليات برنامه پيش پردازنده بر روى آن نشان مى‌دهد.


نمونه يک صفحه از برنامه‌اى که با کلمات اختصارى نوشته شده است.
نمونه يک صفحه از برنامه‌اى که با کلمات اختصارى نوشته شده است.