دستگاه کارت‌خوان معمولاً يک کارت را از محلى که کارت‌ها براى خوانده شدن در آن قرار گرفته است به درون دستگاه مى‌آورد و از مقابل مکانيزم خواندن کارت که شامل چراغ‌هاى فتوالکتريکى يا جاروهاى سيمى است عبور مى‌دهد و در محل خروج کارت‌ها انبار مى‌کند. سرعت خواندن در اين دستگاه‌ها بين صد تا دو هزار کارت در دقيق است. اختلالات احتمالى در خواندن هر کارت طى مراحل مزبور، عبارت است از:


- حرکت کارت از مقابل مکانيزم خواندن در فاصله‌هاى نامنظم.


- ناميزان بودن کارت نسبت به مکانيزم خواندن.


- خرابى مکانيزم خواندن.


- معتبر نبودن اطلاعات پانچ شده در کارت.


- نامناسب بودن کارت براى خواند به‌دلايلى از قبيل ضخامت يا اندازه‌هاى نامناسب و تاب داشتن.


روش‌هاى مختلفى براى جلوگيرى و مشخص کردن اختلالات مزبور به‌کار مى‌رود که معمول‌ترين آن دوبار خواندن، شمارش سوراخ‌هاى منگنه شده روى هر کارت و کنترل اعتبار اطلاعات هر ستون است. در صورتى‌که کارت براى خوانده شدن توسط دستگاه کارت‌خوان نامناسب باشد موجب توقف دستگاه و عمل کارت‌خوانى و احتمالاً منجر به پاره شدن کارت در داخل دستگاه مى‌گردد و ممکن است باعث خرابى قسمت‌هاى مکانيکى نيز بشود.


دوبار خواندن معمول‌ترين کنترل سخت‌افزارى در کارت‌خوان‌ها است. هر کارت که وارد دستگاه مى‌شود توسط دو واحد خواندن يا دوبار توسط همان واحد خوانده مى‌شود و نتايج دوبار خوانده شدن با يکديگر مقايسه مى‌گردد و چنانچه يکسان نباشد به حافظه ارسال نشده و دستگاه متوقف مى‌شود.


شمارش سوراخ‌هاى منگنه شده روى هر کارت اگرچه دوبار خواندن را ندارد اما به‌علت سادگى کار در برخى از کارت‌خوان‌هاى ساده‌تر معمول است. در اين روش سوراخ‌هاى روى هر کارت پس از خوانده شدن توسط واحد شمارشگرى شمارش شده و با تعداد سوراخ‌هاى خوانده شده توسط مکانيزم خواندن مقايسه مى‌شود.


کنترل اعتبار اطلاعات هر ستون کارت از کنترل‌هاى بسيار مفيدى است که نه تنها از ورود اطلاعات اشتباه به کامپيوتر چلوگيرى مى‌کند بلکه خرابى دستگاه‌هاى منگنه را نيز مشخص مى‌نمايد. طرز کار اين کنترل به اين ترتيب است: همان‌گونه که مى‌دانيم هر ستون کارت معمولى داراى دوازده رديف است، ترکيب‌هاى مختلف سوراخ‌هاى ممکن در اين دوازده ستون، دو به توان دوازده يا ۴۰۹۶ حالت است. علامات قابل قبول براى حافظه کامپيوترهاى معمولى حداکثر دو به توان ۸ يا ۲۵۶ حالت است. پس اگر ترکيبى از سوراخ‌هاى هر ستون کارت، ترکيبى خارج از ۲۵۶ علامت قابل قبول حافظه را به‌دست دهد ترکيب مزبور قابل وارد شدن در حافظه نخواهد بود. دستگاه کارت‌خوان معمولاً اين وضعيت را تشخيص مى‌دهد و عمل انتقال و حتى عمل خواندن بقيه کارت‌ها را نيز متوقف مى‌کند. از آنجا که دستگاه‌هاى منگنه معمولاً نمى‌تواند بيش از ۶۴ ترکيب مختلف از سوراخ‌ها را در يک ستون منگنه کند بنابراين توقف دستگاه کارت‌خوان در زمان کنترل اعتبار، معمولاً به يکى از سه دليل زير است:


- دستگاه کارت‌خوان درست کار نمى‌کند.


- دستگاه منگنه‌اى که کارت با آن منگنه شده است خراب است.


- کارت، معيوب يا داراى سوراخ‌هاى قبلى در همان ستون بوده است (استفاده مجدد از کارت).