منابع ايجاد اشتباه در شبکه ارتباطى

اشتباهات معمولاً ناشى از خرابى خطوط مخابراتى يا دستگاه‌ها است. در روش‌هاى متداول مخابرايت، پارازيت (Noise)، محو شدن (Fading) يا تغيير شکل (Distortion) علائم مى‌تواند رخ دهد.

پارازيت

پارازيت در علائم ناشى از ايجاد اختلال‌هاى تصادفى در مخابره اطلاعات است و به‌صورت پارازيت مداوم زمينه‌اى يا پارازيت‌هاى آنى (Impulse noise) ظاهر مى‌شود. پارازيت مداوم زمينه‌اى که در مکالمات تلفنى ناراحت کننده است در مخابره اطلاعات اشکالى ايجاد نمى‌کند. پارازيت‌هاى آنى معمولاً ناشى از نوسانات شديد (مانند رعد و برق) است و در مخابره اطلاعات اختلال ايجاد مى‌کند.

محو شدن

محو شدن علائم در مواردى رخ مى‌دهد که علائم به‌وسيله امواج بسيار ريز و از طريق ايستگاه‌هاى مخابرايت انتقال يابد. در اين روش ارتباط، برخى از شرايط جوى مانند هواى بارانى باعث ضعيف شدن يا محو علائم مى‌گردد.

تغيير شکل علائم

تغيير شکل علائم به اين علت بروز مى‌نمايد که علائم مختلف مخابراتى در مسيرها و قسمت‌هاى مختلف باند مخابراتى حرکت کرده و در زمان‌هاى مختلف به مقصد مى‌رسد. با همساز کردن علائم با کانال مخابراتى به وسيله مدارهاى ويژه مى‌توان اين اختلال را کاهش داد.


تشخيص و اصلاح اشتباهات به روش‌هاى مختلفى انجام مى‌شود. کنترل‌هاى سخت‌افزارى که مى‌تواند در رابطه با مخابره اطلاعات اعمال شود شامل بيت توازن، مخابره مجدد (Retransmition)، کدهاى اصلاح اشتباهات، بازتاب اطلاعات مخابره شده، مدارهاى عيب‌ياب خودکار و رمزى کردن علائم (Encryption) است.

بيت توازن

در مخابره اطلاعات، بيت توازن هر بايت از اطلاعات، به‌صورتى‌که در حافظه کامپيوتر نيز وجود دارد، همراه با آن مخابره مى‌شود. دستگاه دريافت کننده بر حسب ضوابط کلى مورد استفاده در سيستم فرد (يا زوج) بودن بيت‌هاى روشن را کنترل مى‌کند و مى‌تواند وجود اشتباه در اطلاعات ارسالى را درک نمايد.