داخل هر کامپيوتر از قطعات منفصل و مجزائى تشکيل مى‌شود که به‌صورت کارت‌هاى پلاستيکى در محل‌هاى خاص قرار گرفته است . هر کارت شامل مدارهائى ويژه است و عمل خاصى را انجام مى‌دهد. در اثر خرابى هر يک از قطعات، اختلالات ويژه‌اى که مربوط به آن است بروز مى‌کند. در صورتى‌که محل و شماره قطعه مزبور مشخص شود، تعويض آن بسيار ساده است. در برخى از کامپيوترها مدارهاى ويژه‌اى کارت‌ خراب و محل و شماره آن را پيدا و اعلام مى‌کند. در اينگونه موارد، در صورت در دسترس بودن قطعه يدکي، تعويض قطعه خراب کار بسيار ساده‌اى است. شناسائى قطعات خراب مى‌تواند توسط نرم‌افزارهاى ويژه‌اى صورت پذيرد که معمولاً توسط مهندسين تعميرات استفاده مى‌شود. روند معمول در حال حاضر بيشتر در جهت استفاده از مدارهاى سخت‌افزارى براى تشخيص قطعات خراب است.


اخيراً در طراحى کامپيوترهاى متوسط و بزرگ، پردازنده جداگانه‌اى براى مديريت عمليات (سيستم عامل) و عيب‌يابى خودکار در نظر مى‌گيرند. پردازنده مزبور مبادله پيام بين کامپيوتر اصلى و اپراتور، تقسيم‌بندى (Partitioning) حافظه و راه‌اندازى برنامه‌هاى کاربردى را بر عهده دارد و عيب‌يابى خودکار و رفع اختلالات گذرا را نيز انجام مى‌دهد.