برخى از اسناد و اطلاعات ارسالى به مرکز خدمات کامپيوترى نيازى به تبديل براى پردازش ندارد. نمونه بسيار مشهور اين نوع اسناد در ايران، پاسخ‌نامه‌هاى کنکور سراسرى دانشگاه‌ها است. انى اوراق توسط دستگاه‌هاى ويژه پيوسته به کامپيوتر قابل خوانده شدن است. دستگاه‌هاى سندخوان دو نوع است. يکى سندخوان نورى است که فقط وجود يا عدم وجود علامت را در نقطه معينى از سند تشخيص مى‌دهد و نتيجه را به کامپيوتر منتقل مى‌کند و بر حسب آن کامپيوتر عمل خاصى ار انجام مى‌دهد. نوع ديگر، سندخوان مغناطيسى است که علامت موجود در يک نقطه مشخص از سند از نسخه‌بردارى مى‌کند و با مقايسه شکل آن با تعدادى شکل‌هاى از پيش معرفى شده نوع آن‌را تعيين و وجود آن حرف، عدد يا علامت را در آن نقطه به کامپيوتر اطلاع مى‌دهد. براى اينکه اين دستگاه‌ها بتوانند نسخه‌بردارى و تشخيص را انجام دهند لازم است که اطلاعات ثبت شده با مشخصات ثابتى نوشته شوند و در بيشتر موارد استفاده از يک نوع جوهر خاص مغناطيسى الزامى است. اين نوع دستگاه‌ها را دستگاه‌هاى خواندن علائم مرکب مغناطيسى مى‌نامند.


در بيشتر موارد، براى کاهش اشتباهات احتمالى در اسناد ورودى اين نوع دستگاه‌ها، از اسناد نيمه تکميل شده استفاده مى‌شود. براى نمونه، در پاسخ‌نامه سؤالات کنکور سراسرى يا فرم انتخاب رشته دانشجويان، شماره داوطلب، رشته آزمون و برخى اطلاعات ديگر از قبل روى فرم ثبت شده است. داوطلب به‌جاى نوشتن جواب مسئله، تنها علامتى در محل مشخصى (يکى از چارچوب) قرار مى‌دهد. در فروشگاه‌هاى بزرگ اروپا و امريکا شماره شناسائى کالاهاى فروشگاه به‌صورت علائم ويژه روى بسته‌بندى‌ها ثبت شده است و فروشنده با علامت خوان نورى ويژه‌اي، که به شکل قلم و متصل به دستگاه است، روى علامت بسته‌بندى مى‌کشد. وجود علامات يا خطوط در ضخامت‌ها و فواصل معين موجب شناخته شدن کالا براى دستگاه مى‌شود. اطلاعات مربوط به کالاى مزبور مى‌تواند براى پردازش‌هاى بعدى روى نوار يا ديسکت ثبت شود. اگر دستگاه علامت خوان پيوسته يا هوشمند باشد مى‌تواند تمام يا قسمتى از پردازش‌ها به‌ويژه کنترل اعتبار اطلاعات را انجام دهد. انواع روش‌هاى کنترل اعتبار مرحله تبديل اطلاعات، در اين دستگاه‌ها نيز قابل اعمال است.