چرا آسمان آبی است؟

نوشته شده توسط & ثبت شده در نجوم.

چرا آسمان آبی است؟ چرا بنفش، قرمز و یا سیاه نیست؟چه عاملی باعث شده که آسمان آبی دیده می شود؟ و یا چرا مانند آسمان ماه، کاملا سیاه نیست؟