اطلاعات خود را درباره خبرنامه های آفتاب تکمیل کنید

نوشته شده توسط & ثبت شده در آفتاب.

یکی از نقاط قوت آفتاب در سالیان نه چندان دور خبرنامه هایی بود که به صورت موضوعی و به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه برای کاربران سایت ارسال می شد. پس از مدتی وقفه به علت تغییر و تحول قالب سایت آفتاب و تغییراتی که در قسمت نیازمندیها در ارسال خبرنامه ها پیش آمد، در… Read more »