چرخش زمین و پیامدهای آن

نوشته شده توسط & ثبت شده در نجوم.

زمین هم به دور خودش و هم به دور خورشید می گردد. روز و شب، فصل ها و سال ها نتیجه طبیعی دو حرکت زمین هستند و با چرخش زمین، زمان می گذرد. روز و شب، تابستان و زمستان، سال نو و سال کهنه همه و همه نتیجه حرکات، چرخش زمین از غرب به شرق و به دور محور خودش است.