پسر بندرگز در مسابقات جهانی

او با ۲۰ سال سن موفق شد در مدتی كمتر از یك ساعت هادی حبیبی و مهدی حاجی زاده را از پیش رو بردارد كمیته فنی اگر امسال به سعید ریاحی میدان بدهد بخشی از شعار جوانگرایی اش را محقق كرده, اما اگر قرار باشد او سال آینده بیاید و همه را رقبا را از دم تیغ بگذراند و قهرمان بشود كه دیگر نمی شود ملی پوش شدن او را جوانگرایی نامید زیرا فرآیندی بوده كه خودش سپری كرده

مدیر فنی تیم های ملی كشتی آزاد گفت: اگر سعید ریاحی در تمرینات بهتر از رقبایش عمل كند و زیر فشار تمرین خوب جواب دهد، مطمئنا او را در وزن ۷۴ كیلوگرم به چین می بریم. منصور برزگر با تاكید بر اینكه هیچ كشتی گیر باآتیه ای دور از چشم كمیته فنی نمی ماند، گفت: سعید ریاحی را تازه كشف كرده ایم. اگر وی را به مسابقات لایپزیك ببریم و مقابل حریفانش ببازد، دوباره به جای اولش بازمی گردد. بر این اساس ترجیح می دهیم او را در همین اردو آماده كنیم و اگر دیدیم مقابل كشتی گیران ۷۴ كیلوگرم بهتر عمل می كند، بدون آنكه حتی مسابقه درون اردویی بگذاریم، او را به مسابقات جهانی اعزام خواهیم كرد.

برزگر یك مثال تاریخی هم زد: رسول خادم وقتی به ۸۴ آمد به عزیز واگذاری باخت ولی او را به جام دان كولف در بلغارستان بردم، آنقدر روی او كار شد تا رسول خادم شد. مهره های مستعد برای آنكه به ستاره مبدل شوند، به زمان نیاز دارند و باید در مسابقات مختلف محك بخورند. نباید یك دفعه یك كشتی گیر را بزرگ كرد و به خاطر یك برد به او خیلی بها داد. همه چیز باید روند طبیعی خود را طی كند.

اگر وعده برزگر محقق شود گاف بزرگ كمیته فنی در نادیده گرفتن سعید ریاحی از كاپ زیلكوفسكی جبران خواهد شد. حق مسلم پدیده رقابت های انتخابی تیم ملی اعزام به مسابقات جهانی است.

او با ۲۰ سال سن موفق شد در مدتی كمتر از یك ساعت هادی حبیبی و مهدی حاجی زاده را از پیش رو بردارد. كمیته فنی اگر امسال به سعید ریاحی میدان بدهد بخشی از شعار جوانگرایی اش را محقق كرده، اما اگر قرار باشد او سال آینده بیاید و همه را رقبا را از دم تیغ بگذراند و قهرمان بشود كه دیگر نمی شود ملی پوش شدن او را جوانگرایی نامید زیرا فرآیندی بوده كه خودش سپری كرده.

همان طور كه پارسال وقتی رضا یزدانی در مسابقات انتخابی با نتیجه ای خفیف به مجید خدایی باخت كارشناسان كشتی نوشتند یزدانی طلای آینده است و دوراندیشی و آینده نگری ایجاب می كند او را به مسابقات جهانی اعزام كنیم اما چنین تصمیمی هرگز خوشایند فدراسیون قبلی نبود.

حالا اگر امسال رضا یزدانی خودش آمده و همه رقبا را با اقتدار شكست داده كه دیگر نمی توانیم عضویت او را در تركیب تیم ملی جوانگرایی قلمداد كنیم او خودش آمده و به حق واقعی اش دست یافته، كمیته فنی هم هیچ نقشی در این موضوع ایفا نكرده. حالا سعید ریاحی هم آینده رضا یزدانی پارسال است. كاش تصمیم گیرندگان كشتی ایران اشتباه پارسال را تكرار نكنند. فعلا كه منصور برزگر وعده اعزام ریاحی را به مسابقات جهانی داده، تا ببینیم