کمیته ملی المپیک, استقلال یا وابستگی

تحلیل کارشناسان از حضور علی آبادی در انتخابات

با آغاز زمان ثبت نام کاندیدای انتخابات کمیته ملی المپیک، زمزمه های کاندیداتوری مهندس علی آبادی ریاست سازمان تربیت بدنی برای تصدی ریاست کمیته ملی المپیک درحال قوت گرفتن است. رئیس سازمان ورزش که پس از ناکامی کاروان ورزشی ایران در المپیک ۲۰۰۸ پکن بخشی از علت این اتفاق را نشات گرفته از ناهماهنگی کمیته و سازمان تربیت بدنی و ضعف در عملکرد مدیران کمیته ملی المپیک می بیند، با کاندیداتوری در انتخابات و پس از آن انتخاب قطعی وی در سمت ریاست تصمیم به جبران گذشته دارد.

اما آنچه اهمیت دارد، نتیجه این اتفاق تجربه شده است. مهندس هاشمی طبا که در زمان ریاست سازمان تربیت بدنی، ریاست کمیته ملی المپیک را نیز بر عهده گرفت،یکی از منتقدان این اتفاق است، چرا که او اعتقاد دارد برای هر تصدی یک مسئول نیازاست.

هاشمی طبامی گوید: «نباید این اتفاق تبدیل به بدعت شود، چرا که من همان زمان نیز نمی خواستم همزمان ریاست سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک راداشته باشم،امابه دلیل نپذیرفتن انتقادهایی که به دکتر محمودی رئیس وقت کمیته داشتم و اینکه شخصی را جایگزین مناسبی برای این پست حساس ندیدم، بالاجبار ریاست کمیته ملی المپیک را نیزبرعهده گرفتم.»با وجود در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تاثیری که این انتخابات در ثبات یا عدم ثبات معاونان رئیس جمهور در سازمان های زیربط که از آن جمله سازمان ورزش است خواهد داشت، هاشمی طبا کاندیداتوری علی آبادی را صلاح نمی داند. وی که تنها به علت ادامه عضویت در IOC و اجبار کمیته بین المللی المپیک حضورش درراس کمیته ملی المپیک ادامه پیدا کرد در این خصوص می گوید: «اگر رئیس جمهور شخصی غیر از ریاست جمهوری فعلی نباشد و به تبع آن ریاست سازمان نیز تغییر کند، مجددا کمیته ملی المپیک حمایت سازمان را ازدست خواهد داد.

حسن همزمانی ریاست سازمان و کمیته، حمایت مالی سازمان از کمیته می باشد که در صورت جدایی این دو، وضعیت به حالت اولیه باز خواهد گشت و یا حتی بدتر از این می شود.» هاشمی طبا اعتقاد دارد به واسطه روحیات ایرانی و تلاشمان برای موفقیت در ورزش، با وجود مشغله های فراوان سازمان تربیت بدنی و همچنین وجود چهره هایی که بتواند این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهند، بهتر است اجازه داده شود شخصی غیرازرئیس سازمان تربیت بدنی در راس کمیته ملی المپیک قرار بگیرد. اما مورد دیگری که بایستی در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد، توجه ورزشی ها به این اتفاق است. اینکه کارشناسان، قهرمانان، پیشکسوتان و روسای فعلی ورزش تا چه حد با این اتفاق موافقت می کنند نیز یکی دیگر از بحث های فعلی در رابطه با حضور احتمالی رئیس سازمان تربیت بدنی در انتخابات است. دکتر کردی رئیس کمیته علمی کمیته ملی المپیک یکی از منتقدین ریاست واحد سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک است. او می گویدکه بهترین راه برای پی بردن به نادرستی این کار این است که از روسای فدراسیون هایی که در چند سال گذشته با یک کمیته مستقل کارکردهاند، نظرخواهی شود.مطمئنا آنها خواهند گفت که کمیته ملی المپیک در زمانی که ارتباط مستقیمی با سازمان نداشته و توانسته استقلال خود را حفظ کند، موفق تر بوده است.

دکتر کردی می گوید: «قرار بود همه دست به دست بدهند تا به نوعی دولت کوچک شود، و به تبع آن می بایست سازمان وکمیته ملی المپیک نیز کوچک می شدند و قدرت به دست فدراسیون ها سپرده می شد،اما هم اکنون علیرغم انجام نشدن هیچ قدمی در این جهت، پیشنهاد تشکیل وزارت ورزش، رفاه و جوانان نیز به میان آمده که اگر چنین وزارتخانه ای شکل بگیرد، آینده ورزش به نابودی می رود، زیرا چطور می توان فردی را که درچند حوزه مسلط است به عنوان وزیر این وزارتخانه انتخاب کرد و لذا دوباره یک فرد غیرمتخصص دیگر در راس ورزش قرار خواهد گرفت.» وی پیشنهاد تغییر اساسنامه سازمان تربیت بدنی رامی دهد و می گوید: «نباید عزل و نصب روسای فدراسیون ها به دست سازمان باشد. وظیفه سازمان توسعه ورزش همگانی است و بخش قهرمانی به کمیته ملی المپیک مربوط می شود و فدراسیونها نیز در صورت مستقل با فدراسیونهای جهانی مربوطه خودکار کنند. لذا نبایدروسای فدراسیون ها ازترس عزل شدن جرات انتقاد ازرئیس سازمان تربیت بدنی را نداشته باشند.»اما در مقابل موافقان طرح نیز، حضور علی آبادی در کمیته را دلیل اصلی حمایت های نالی دولت از ورزش می دانند. پیمان فخری مدیر مرکز سنجش و آموزش آکادمی ملی المپیک با موفق خواندن دوره ریاست هاشمی طبا در سازمان تربیت بدنی و همزمانی فعالیت این مدیر در کمیته ملی المپیک، اعتقاد دارد با شرایط موجود این اتفاق اتفاق بدی نیست. فخری می گوید: کمیته ملی المپیک به دلیل وابستگی های مالی به سازمان تربیت بدنی موفق به حفظ استقلال خود نیست و در این صورت بهتر است کمیته نیز توسط سازمان اداره شود تا بتواند از منابع مالی سازمان استفاده کند که نتیجه آن موازی کاری سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک است که درحال حاضر شاهد آن هستیم، چرا که وقتی کمیته از خودسازمان نباشد، هیچ قدرتی هم نخواهد داشت.درحال حاضر نیز کمیته شرکت پیمانکاری سازمان است که برای انجام امور سازمان حقوق می گیرد.او اعتقاد دارد: آشفتگی و پراکندگی در ورزش موج می زند و باید کاری برای یکپارچگی آن انجام دهیم. شاید وزارت ورزش یا ریاست واحد سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک کار درستی نباشد، اما برای شرایط فعلی ورزش بهترین تجویز است، البته منکر این اتفاق نیز نمی توانیم بشویم که کعبه آمال، استقلال کمیته ملی المپیک است. وی تاکید دارد: « در شرایطی که بودجه کمیته ملی المپیک به سازمان تربیت بدنی داده می شود و از کانال سازمان به کمیته تعلق می گیرد، کمیته برای گذران امور مجبور به تبعیت از سازمان است، لذا می بایست ردیف قانونی دردولت مطرح شودکه کمیته المپیک به صورت مستقل تامین اعتبار گردد. ازسوی دیگر نیزکمیته می بایست به شخصه برای جذب اسپانسر ودرآمدزایی فعال شود.

● آغاز ثبت نام انتخابات کمیته ملی المپیک

ثبت نام برای شرکت در انتخابات اعضای جدید کمیته ملی المپیک از صبح روزشنبه آغاز شد.داوطلبان دارای صلاحیت ثبت نام تا روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه فرصت دارند برای شرکت در انتخابات دوره جدید کمیته ملی المپیک ثبت نام کنند. از ۶۸ نفری که صلاحیت شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک در روز هفتم آبان ماه را دارند، ۱۱ نفر به عنوان اعضای جدید کمیته انتخاب می شوند که از این میان پنج نفر به عنوان اعضای هیات رئیسه (رئیس، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم، دبیرکل وخزانه دار) انتخاب خواهند شد. حداکثر دو ماه بعد از هر دوره بازیهای المپیک، مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برای انتخاب اعضای هیات اجرایی تشکیل جلسه می دهد.

● رئیس جدید باید در تعامل با دولت باشد

معاون سازمان تربیت بدنی تعامل همه جانبه با دولت و مسئولان بلندپایه کشور را یکی از ویژگی های ضروری برای رئیس جدید کمیته ملی المپیک می داند. کیومرث هاشمی اظهارداشت: وجود تجربه در تشکیلات کمیته ملی المپیک و به ویژه شناخت چگونگی تعامل با بخش های مختلف دولت را باید جزو ویژگی های لازم و ضروری برای اعضای جدید این کمیته قرار داد. وی افزود: رئیس کمیته ملی المپیک باید ارتباط قوی و همه جانبه ای با بخش های مختلف دولتی داشته باشد و از این ارتباط در جهت پیشبرد اهداف این کمیته استفاده کند. در انتخابات آینده این نکته باید مدنظر قرار داده شود.