نقش مدیران آموزشگاه ها در اجرای بهینه رویکرد نوین درس تربیت بدنی در مدارس

درس تربیت بدنی در مدارس کشور گرچه هنوز در جایگاه واقعی خود در نظام تعلیم و تربیت جامعه قرار نگرفته است, اما تلاش های اخیر از سوی مسئولین تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش و تهیه و تدوین رویکرد نوین درس تربیت بدنی و ابلاغ آن به آموزشگاه ها گام موثری در بهبود وضعیت مطلوب اجرای این درس در مدارس به حساب خواهد آمد

درس تربیت بدنی در مدارس کشور گرچه هنوز در جایگاه واقعی خود در نظام تعلیم و تربیت جامعه قرار نگرفته است، اما تلاش های اخیر از سوی مسئولین تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش و تهیه و تدوین رویکرد نوین درس تربیت بدنی و ابلاغ آن به آموزشگاه ها گام موثری در بهبود وضعیت مطلوب اجرای این درس در مدارس به حساب خواهد آمد.

گرچه نقش اصلی اجرای این برنامه توسط دبیران محترم تربیت بدنی عملی خواهد گردید، در این مقاله به نقش مدیران آموزشگاه ها در اجرای بهینه اشاره می گردد، مدیران و مسئولین مدارس با توجه به وظایف خود می توانند به صورت کاربردی موارد زیر را مورد توجه قرار دهند تا نقش ارزشمند خود را در این زمینه ایفا نمایند:

۱) با انجام مطالعۀ مستمر در زمینه درس تربیت بدنی نسبت به تعاریف و مفاهیم این درس و اهداف آن اطلاعات بیشتری کسب نمایند.

۲) با مطالعه طرح رویکرد نوین درس تربیت بدنی و آشنا شدن با طرح های مطرح شده و مطالعۀ بخشنامه های مربوطه، اطلاعات دقیق تری ازاجرای این برنامه ها کسب نمایند و در این مسیربا دبیران تربیت بدنی همگام و همراه شوند.

۳) داشتن نظارت بیشتربر انجام کامل شرح وظایف دبیران تربیت بدنی در مدارس، با توجه به اینکه برخی از کلاس های تربیت بدنی خارج از محیط آموزشی و در سالن ها و میادین ورزشی برگزار می شود ( به ویژه دانش آموزان دختر) لذا مدیران بایستی با نظارت های دوره ای مستمر از نزدیک بر انجام وظایف دبیران تربیت بدنی نظارت کامل داشته باشند. این امر سبب افزایش دلگرمی و ایجاد انگیزه بیشتر برای دبیران تربیت بدنی در جهت عملکرد بهتر خواهد شد.

۴) تلاش در جهت تشکیل هر چه سریعترانجمن ورزشی آموزشگاه در ابتدای سال تحصیلی وتلاش برای جذب مشارکت دانش آموزان و اولیای علاقه مند دراجرای برنامه های ورزشی آموزشگاه.

۵) نظارت بر تهیه پرونده های تربیت بدنی دانش آموزان توسط دبیر تربیت بدنی و تکمیل آنها توسط اولیا و آرشیو نمودن آنها. مدیران می توانند برخی از اطلاعات موجود در این پرونده ها را در اختیار سایر دبیران آموزشگاه نیز قرار داده تا نسبت به دانش آموزان اطلاعات بیشتری داشته باشند.

۶) تجهیز میادین ورزشی آموزشگاه به وسایل مورد نیاز استاندارد. گرچه در اکثرمدارس زمین های استاندارد ورزشی وجود ندارد اما مدیران می توانند

با همکاری تربیت بدنی آموزشگاه ها و دبیران تربیت بدنی زمین های موجود را در حد نیاز کلاس های تربیت بدنی تجهیزنمایند؛ مانند: توجه به داشتن خط کشی مناسب،نصب و تجهیز وسایل مانند میله های والیبال، دروازه های هندبال و پایه بسکتبال و میز تنیس روی میز در آموزشگاه،

نصب پوشش مناسب و ضربه گیردر کلیه میله های موجود در زمین ورزش، نصب تور برای وسایل مورد نیاز، رفع موارد خطرناک داخل زمین و اطراف آن مانند رفع گودال ها و ترک های ایجاد شده در زمین و مسطح کردن آن، نصب پوشش های لازم فلزی بر پنجره های موجود اطراف میادین ورزشی و....

۷) تهیه وسایل ورزشی مصرفی با توجه به اعلام نیاز دبیران تربیت بدنی. با توجه به اهمیت تکرار و تمرین مهارتها در یادگیری مطلوب دانش آموزان و آموزش حداقل دو رشته ورزشی در هرسال تحصیلی، بایستی دبیران تربیت بدنی با در نظر گرفتن تعداد دانش آموزان، وسایل ورزشی مصرفی مورد نیازمانند توپ و راکت را به اطلاع مدیر رسانده تا هرچه سریع تر تهیه و در اختیار دبیر برای تدریس بخش مهارتهای ورزشی قرار داده شود.

متأسفانه در برخی از مدارس به دلیل کمبود منابع مالی در این خصوص وضعیت مناسبی وجود ندارد.مدیر توانمند می تواند با استفاده از تجارب خود سعی در جذب بیشتر منابع مالی برای خرید وسایل ورزشی داشته باشد.

۸) برگزاری نشست های ویژه اولیای دانش آموزان با دبیر تربیت بدنی و مسئولین مدارس و تشریح اهمیت درس تربیت بدنی، تشریح و چگونگی مشارکت اولیا در جهت رفع نواقص و کمبودهای احتمالی موجود در آموزشگاه در خصوص درس تربیت بدنی.

۹) برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف به صورت بین کلاسی و استفاده اززمان های استراحت بین کلاس ها برای اجرای این مسابقات.

این امر سبب افزایش روحیه شادابی و نشاط در دانش آموزان شده و در صورتی که کلیه مراحل اجرای مسابقات به عهده دانش آموزان باشد مانند ثبت نام، برنامه ریزی و داوری، انتظامات و غیره، علاوه براین که مسئولیت پذیری شرکت کنندگان در مسابقات تقویت می شود، میزان مشارکت دانش آموزان در اجرای کلیه برنامه های فوق برنامه آموزشگاه نیز افزایش پیدا می کند. بهتر است در مسابقات فینال از اولیا علاقه مند دعوت شود تا از نزدیک با رویدادهای ورزشی آموزشگاه آشنا شوند.

۱۰) تشویق دبیر تربیت بدنی و دانش آموزان برتر رشته های ورزشی به دفعات و در کلیه مسابقات و افزایش دلگرمی آنها در جهت تلاش بیشتر.

۱۱) نظارت بر ارزشیابی دقیق درس تربیت بدنی، همکاری با دبیر تربیت بدنی در اجرای آزمون های مختلف و عدم مداخله در ارزشیابی و ثبت نمرات.

امید است کلیه مدیران محترم آموزشگاه ها موارد مطرح شده را مد نظر قرار داده و در مسیر تحول اساسی در نحوه تدریس درس تربیت بدنی

در مدارس گام های مؤثری برداشته و جامعه ای سالم و پویا داشته باشیم.

محسن شیرعلی