توضیحاتی در مورد بازی بسکتبال

ورزش بسکتبال یک بازی گروهی و هیجان آوری است که در آن بازیکنان باید دارای سرعت عمل و تحرک بسیار باشند

ورزش بسکتبال یک بازی گروهی و هیجان آوری است که در آن بازیکنان باید دارای سرعت عمل و تحرک بسیار باشند . خصوصیاتی چون آمادگی جسمانی ، وقت شناسی ، همکاری ، گذشت ، سرعت و دقت و همچنین ابتکارات و فنونی که ورزشکاران از خود بروز می دهند این بازی را مفرح و شادی آن را لذت بخش می نماید.

بازی بسکتبال توسط دو تیم پنج نفره انجام می شود . هر تیم از ۵ یار ذخیره برای تعویض بازیکنان اصلی استفاده می کند . زمان بازی ۴۰ دقیقه است که به دو وقت ۲۰ دقیقه ای تقسیم می شود و بین این دو وقت ، به بازیکنان ۱۰ دقیقه استراحت داده می شود . در شروع هر بازی داور در دایره وسط زمین بین دو بازیکن از دو تیم می ایستد و با پرتاپ توپ به هوا بازی را افتتاح می کند

هدف هر تیم از انجام بازی کسب امتیاز از طریق انداختن توپ در داخل حلقه تیم مقابل می باشد ، لذا تاکید فراوانی بر روی توسعه مهارتهای پرتاپ صورت می گیرد . هر توپی که از حلقه حریف عبور می کند گل نامیده می شود . ارزش هر گل دو امتیاز و هر گلی که از طریق پنالتی زده می شود یک امتیاز محسوب می گردد . پرتابهایی که از پشت خط سه امتیازی منجر به گل شود سه امتیاز در بر خواهد داشت . پس از گل شدن توپ یکی از بازیکنان تیم گل خورده توپ را ظرف مدت ۵ ثانیه از پشت یا ازروی خط انتهایی زمین به داخل زمین مقابل پاس می دهد .

بطور کلی هیچ یک از بازیکنان تیم نمی توانند توپ را بیش از ۵ ثانیه نزد خود نگه دارند . در این بازی بازیکنان می توانند پاس بدهند ، پرتاب کنند ، ضربه بزنند و یا اینکه توپ را دریبل کنند.

می باشد ولیکن بازیکنان حق گرفتن یکدیگر و یا هل دادن ، حمله کردن و یا دویدن با توپ را ندارند و نمی توانند از جلو گرفتن بازیکن تیم مقابل با دست ، شانه ، با سر و یا زانو جلوگیری نمایند . در هر نیمه بازی تیمی که در وقت قانونی امتیاز بیشتری آورده باشد برنده شناخته می شود .

زمین بازی بسکتبال مستطیل شکل است که بر اساس استاندارد بین المللی دارای ۲۸ متر طول و ۱۵ متر عرض می باشد و خطی در وسط زمین دو نیمه آن را از هم جدا می کند .

در میانه زمین دایره ای به شعاع ۸۰/۱ متر رسم می گردد ، در دو انتهای زمین و در زیر حلقه محوطه ای به شکل ذوزنقه ۸۰/۵ متر است و دایره ای به شعاع ۸۰/۱ متر بر قاعده کوچک آن رسم شده است .

بطور کلی ابعاد استاندارد زمین بازی بسکتبال به شرح زیر می باشد :

▪ طول ۲۸ متر

▪ عرض ۱۵ متر

▪ فضای اطراف حداقل ۵۰/۲ متر

جایگاه داوران و تیم ها حد اقل یک متر که فدراسیون بسکتبال ایران فاصله ۲ متر را توصیه می کند .

ابعاد کلی مورد نیاز:

▪ طول ۱۰/۳۰ متر تا ۱۰/۳۲ متر

▪ عرض ۱۰/۱۹ متر تا ۱۰/۲۰

▪ ارتفاع حد اقل ۷ متر

فاصله نیمکت ذخیره ها تا میز داوران و وقت نگهدار ۳ متر و تا صندلی تعویض ۲ متر می باشد .

ورزش بسکتبال از جمله ورزشهایی است که تعداد تماشاچی آن روز به روز افزون تر می گردد در نتیجه استاندارد فضاها برای جایگاه تماشاچیان رو به افزایش است . اغلب فدراسیون های بسکتبال های کشور نفر پیشنهاد می نمایند . در بازیهای کشوری حد اقل ظرفیت تماشاچی ۱۵۰۰ صندلی در مسابقات بین المللی و قاره ای حدود ۸۰۰۰ نفر و بیشتر توصیه شده است . بهترین زاویه دید برای تماشاچیان ، مشاهده بازی از طرفین زمین است ، زیرا در دو طرف انتهای زمین ، تخته های بسکتبال مانع از دید کافی می شود . حد اقل فاصله اولین ردیف تماشاچی تا زمین بازی ۲ متر می باشد .

● تجهیزات مورد نیاز :

- توپ : توپ بسکتبال کره ای شکل بوده و از جنس چرم ، پلاستیک و یا مواد مصنوعی ساخته می شود . محیط توپ نباید از ۷۵ سانتیمتر بیشتر باشد . همچنین وزن آن نباید کمتر از ۶۰۰ گرم و یا بیشتر از ۶۵۰ گرم باشد . میزان فشار هوای داخل توپ باید به حدی باشد که در صورت رها شدن از ارتفاع ۸۰/۱ متر ، پس از اصابت به زمین کمتر از ۲۰/۱ و بیشتر از ۴۰/۱ متر از زمین بلند نشود .