آشنایی با مسابقات طناب‌زنی

شاید باورتان نشود اما طناب‌زنی هم مسابقه دارد؛ انفرادی و تیمی که هر کدام انواعی دارند...