آساناهای یــوگا

ارتقای سطح انرژی با یوگا

پیام بخش آسانای یوگا این است که همواره جسم خود را ارزشمند و محترم بشماریم. جسم ما پناهگاه و مأمن روح ما است. جسم منشأ انرژی است.

انرژی ای که برای رشد، حفظ بقاء، دستیابی به اهداف و برای درک معنوی بخش وجود خویش به آن نیاز داریم. حفظ سلامتی جسم وظیفه هر انسان است.

انجام دادن آساناهای یوگا سلامتی و انرژی بدن را تأمین می کند و برخی حرکات مانند پارشواکوناسانا Parsvakonasana به ویژه در افزایش سطح انرژی بدن تأثیر بسزایی دارند.

در زبان سانسکریت پارشوا Parsva به معنی کنار یا پهلو و کونا Kona به معنی زاویه است. هنگام اجرای این حرکت کناره بدن (پهلو) با زمین زاویه ای تند ایجاد می کند و تا حد ممکن تحت کشش قرار می گیرد.

از این رو این حرکت را پارشواکوناسانا می نامند. نمای ظاهری این حرکت ترکیبی از حرکت تری کوناسانا Trikonasanaو ویربهادراسانای۱ Virabhadrasana است.

● آموزش

▪ صاف و مستقیم بایستید. پاها را به اندازه ۵/۲ تا ۳ برابر عرض لگن (حدود ۵/۱ متر) از هم دور کنید.

▪ پای راست را از ناحیه مچ ۹۰ درجه به سمت راست بچرخانید و پنجه پای چپ را کمی به سمت داخل مایل کنید.

▪ دستها را صاف و کشیده در امتداد شانه ها به موازات زمین بالا بیاورید.

▪ عضلات روی شکم را عقب بکشید و قفسه سینه را منبسط کنید.

▪ همراه با یک بازدم عمیق پای راست را از ناحیه زانو طوری خم کنید که ران و ساق پا با هم یک زاویه قائمه تشکیل دهند و زانو مستقیم روی مچ پا قرار گیرد. دقت داشته باشید که جهت هر دو زانو به سوی انگشتان پا باقی بماند.

▪ سپس همراه با بازدم یک بار دیگر بدن را به آرامی به سمت راست خم کنید و کف دست راست را روی زمین قرار دهید. دست چپ را از روی گوش به طرف راست مانند نیزه کشش دهید به گونه ای که همراه با دست تمام عضلات پهلوی چپ نیز تحت کشش مناسب قرار گیرند.

▪ لگن خاصره را کمی به سمت جلو متمایل کنید و بعد سرتاسر ستون مهره ای را از کمر تا گردن کشش دهید.

▪ قفسه سینه را فراخ نگه دارید و سر و گردن را آهسته به سمت بالا بچرخانید.

▪ در همین وضعیت با تنفس آرام به مدت ده تا سی ثانیه باقی بمانید. سپس همراه با یک دم عمیق به حالت اولیه برگردید و حرکت را به سمت قرینه تکرار کنید.

● سودمندیها

▪ موجب افزایش ظرفیت ششها می شود. - عضلات قلب را نیرومند می کند.

▪ موجب برطرف شدن چربی در ناحیه کمر و رانها می شود.

▪ گرفتگی عضلات کمر را برطرف می کند.

▪ حرکت دودی روده را افزایش می دهد و موجب رفع یبوست می شود.

● محدودیتها

کسانی که به مشکلات قلبی، فشار خون بالا و آرتروز کمر مبتلا هستند می بایست از انجام دادن این حرکت خودداری کنند یا آن را زیرنظر مربی باتجربه یوگا انجام دهند.

استـاد مـایـا