استفاده از تستسترون در عضله سازی و افزایش قدرت در بدنسازی

تستوسترون‌ در درمان‌كمبود آندروژن‌ ناشی‌ از هیپوگنادیسم‌اولیه‌، تأخیر بلوغ‌ در مردان‌، سرطان‌پستان‌، كم‌خونی‌، تأخیر در رشد، likensclerosus و میكرو سفالوس‌ به‌كار برده‌می‌شود.البته دربدنسازی به جهت عضله سازی و افزایش قدرت استفاده میشود.