فرمول یك و پیشنهاد تازه

قهرمانان سابق فرمول یك جهان «جان سورتیس» و «نیكی لائودا» معتقدند مسابقات فرمول یك در صورتی می تواند آینده ای درخشان در پیش روی داشته باشد كه به ریشه و اصل خویش برگردد و این بازگشت باید هر چه زودتر اتفاق بیفتد.آنها عقیده دارند كه این رشته ورزشی با خروج قریب الوقوع تیم فورد خسارات جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد.