قوانین فوتبال

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در سال جاری نیز قوانین جدید خود را به نام فدراسیون‌های فوتبال سراسر دنیا اعلام کرد و این در حالی است که به نظر می‌آید با قوانین جدید فیفا عرصه بر متخلفان مستطیل سبز تنگ‌تر خواهد شد.