۶۷ ساله ای به نام «حشمت مهاجرانی»

«حشمت مهاجرانی» پر افتخار ترین مربی تاریخ فوتبال ایران است. پس از انتخاب او به عنوان مربی تیم ملی جوانان ایران در سال ،۱۳۵۰ همراه با این تیم به مدت ۴ سال متوالی قهرمان بلا منازع آسیا شد.