علی زاغی دیروز، سلطان امروز (۱)

سوم مهرماه ۱۳۲۵، در یکی از خانه‌های قدیمی محلهٔ عارف، پسری به دنیا آمد که چشمان آبی و گیرای او، او را از دیگر فرزندان خانواده، عباس، منیر، محمود، فاطمه و زری متمایز کرد.