علی زاغی دیروز، سلطان امروز  (۲)

پروین طی مدت حضور خود (۶۶-۴۶) در پرسپولیس به‌عنوان بازیکن ۳۴۱ بار پیراهن پرسپولیس را بر تن کرد و موفق شد ۱۲۱ گل به ثمر رساند.