بررسی جامعه شناختی خشونت های ورزشی

هر زمان مسابقه فوتبال تیم های پرطرفدار ایرانی یعنی پرسپولیس و استقلال برگزار می شود یا به داور توهین می شود و یا طرفداران هر یك از تیم ها آلودگی صوتی در فضای ورزشگاه آزادی ایجاد می كنند، انواع و اقسام دشنام ها داده می شود، بسیاری از جوانان با وساطت نیروی انتظامی مستقر در ورزشگاه و سپس در كلانتری از یكدیگر جدا می شوند. خسارات سنگینی به شركت اتوبوسرانی تهران و حومه وارد می شود تا حدی كه مدیران آن شركت را ناچار می كند برای مسابقه بعدی تصمیم دیگری بگیرند و از اتوبوس های از رده خارج استفاده كنند، سرهایی شكسته و ترقه ها منفجر می شود، قلب هایی از این صداهای ناهنجار می ریزد و آرامش از شهر سلب می شود.مطالعه انجام شده در باره عوامل اجتماعی مؤثر در بروز رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشجویانه با توجه به رویكرد نظری كاركردگرایی ساختی و بهره گیری از نظریه كلارك در مطالعه وندالیسم نشان می دهد كه كدام یك از عناصر تشكیل دهنده ساختار فعالیت های تماشاگران،موجب خشونت در فوتبال و سوءكاركرد این فعالیت ورزشی می شود.