نگاهی به فوتبال آلمان همزمان با بازی آلمان - ایران

دیدار دوستانه دو تیم ملی فوتبال ایران و آلمان بازتاب گسترده ای در سطح اروپا و آسیا داشته است. شاید هیچ زمان یك بازی تداركاتی و دوستانه برای فوتبال ما این اندازه مهم و هیجان انگیز نبوده است و به دلیل حضور آلمان كه یكی از قدرت های بزرگ این رشته در جهان و قاره اروپاست، ابعاد تبلیغاتی این دیدار گستره بیشتری پیدا كرده است.