این یازده نفر + برانکو

برانكو مقابل آلمان باز هم تیم خود را با سیستم 1-3-2-4 به میدان می فرستد. ایوانکوویچ معتقد است در این روش تیم در زمان حمله چهره ای کاملا تهاجمی و در مواقع دفاع کاملا تدافعی پیدا می کند.