تازه ترین مقاله مجید جلالی پیرامون چالش جدید فوتبال آلمان

برگزاری مسابقات جام جهانی المپیك ، و غیره معمولا سرآغازی برای رشد و شكوفایی ورزش در جهان است. همه كشورهای سعی می كنند تا خود را با آخرین دستاوردهای ورزش آشنا نموده و از آن برای پیشرفت استفاده نمایند.