روزنامه الدستور چاپ اردن : اردن در دیدار برابر ایران شروعی خجالت آور داشت

با وجود حضور امیر عبدالله و حمایت وی از تیم ملی، این تیم نتوانست از فرصت بدست آمده برای یکسره کردن کار جهت حضور در مرحله بعدی رقابتهای مقدماتی جام جهانی استفاده نماید.