بررسی ارتباط ورزش با افسردگی در بانوان

بنابر نتایج پژوهش,ساعات ورزش در مدارس دخترانه باید به صورت جدی و به عنوان یك درس اصلی مطرح شود

بنابر نتایج پژوهش ، ساعات ورزش در مدارس دخترانه باید به صورت جدی و به عنوان یك درس اصلی مطرح شود.نتایج پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مشاوره زهرا هاشم پور با عنوان (بررسی ارتباط ورزش با افسردگی در بانوان)می افزاید:زنان ورزشكار ارتباط بین ورزش و روحیه را مثبت و انجام ورزش را برای به دست آوردن یك روحیه خوب، موثر می دانند. با توجه به این مساله می توان گفت كه ورزش می تواند مانع از بروز افسردگی شود.نتایج این پایان نامه اضافه می كند:توزیع افسردگی در رشته های مخلف ورزشی متفاوت است.به عنوان مثال در تعداد آزمودنی ها از ۳۲ نفری كه ورزش بدنسازی را انتخاب كرده اند، ۱۰ نفر دچار افسردگی هستند. یعنی در این رشته ۵/۳۱ درصد دچار افسردگی هستند، در حالی كه در رشته شنا ۲۰ درصد و در كوهنوردی ۶/۱۶ درصد و در دومیدانی ۳۲/۱۳ درصد و در سایر رشته ها ۵/۱۲ درصد دچار افسردگی هستند.

نتایج این پایان نامه می افزاید:با توجه به نتایج پژوهش،چنین استنباط می شود كه میزان افسردگی با مدت زمای كه به ورزش اختصاص داده شده است، ارتباط معنی داری ندارد. به عنوان مثال،میزان افسردگی در افرادی كه كمتر از یك سال است ورزش می كنند ۴۰ درصد و در افرادی كه بین یك تا پنج سال است كه ورزش می كنند،۲۳ درصد و در گروهی كه بیشتر از ۱۰ سال ورزش می كنند، ۶/۱۶ درصد دچار افسردگی هستند.لذا توزیع افسردگی می تواند با مدت زمانی كه برای ورزش صرف می شود، ارتباط داشته باشد.در بخش دیگری از این پژوهش آمده است كه وضعیت تاهل در میزان افسردگی تاثیر ندارد. آنچه مطرح است، خود ورزش می باشد، نه تاهل و تجرد. همچنین انتخاب و انجام ورزش در بانوان با میزان تحصیلات آنها ارتباطی ندارد.

نتایج این پایان نامه نشان داده است: ورزش باعث كاهش و از بین بردن اضطراب ها و فشارهای عصبی ، افسردگی، ترس وحفظ روحیه سلامتی و روانی افراد می شود و همچنین افسردگی در زنانی كه ورزش می كنند. كمتر از كسانی كه ورزش نمی كنند.

همچنین به گفته دكتر شیللر، هر اندازه زنی در برابر فشارهای زندگی آسیب پذیر باشد، خطر ابتلای او به بمیاری های قبلی بیشتر می شود.وی ورزش را نوع معالجه و مداوا می داند و معتقد است كه ورزش ، زنان را از خمودگی و درماندگی بیرون می كشد.در بخش پیشنهادات این پایان نامه آمده است: باید در اجرای نقش ورزش میان زن و مرد تفاوتی وجود نداشته باشد.زن و مرد هر دو نیاز به بهتر زیستن دارند. بنابراین هر دو باید ورزش كنند و باید امكانات ورزشی در اختیار هر دو گروه به تساوی قرار گیرد.

ساعات ورزش برای دختران در مدارس به صورت جدی و به عنوان یك درس اصلی باشد و با گنجاندن برنامه های مفید در ساعات ورزش ، آنان را با اثرات ورزش بر روح و جسم آشنا سازند.

همچنین رشته های ورزشی مورد توجه زنان باید توسعه یابد و باشگاه ها با شرایط سهل به پذیرش بانوان در این رشته های ورزشی اقدام كنند.در ادامه آمده است: چون بین سال هایی كه فرد ورزش می كند و میزان افسردگی ارتباط وجود دارد، پس با برنامه ریزی باید ورزش را از سال های نوجوانی وجوانی در بین دختران آموزش داد و از ساعات ورزش در مدرسه به نحو مطلوب برای رسیدن به اهداف تربیت بدنی استفاده كرد.