فارغ التحصیلان بیکار

شاید بزرگترین معضل, بیکاری و فارغ التحصیلان بیکاری باشد, که هر کام با داشتن حد اقل یک مدرک دانشگاهی و گاهی با داشتن چند مدرک عناوین کاردان , کارشناس , مهندس و را یدک می کشن

شاید همه ما این جمله رو به مراتب شنیده باشید که از ماست که بر ماست و هر کسی به فراخور حال خودش و موقعیت زمانی و مکانی از آن استفاده می کند اما امروز این جمله کوچک ولی بسیار تاثیر گذار رو باید برای خیل عظیم بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاهی به کار برد و بایک واکاوی مختصر به رابطه و چرایی این جمله پی خواهیم برد .

شاید بزرگترین معضل ،بیکاری و فارغ التحصیلان بیکاری باشد، که هر کام با داشتن حد اقل یک مدرک دانشگاهی و گاهی با داشتن چند مدرک عناوین کاردان ، کارشناس ، مهندس و... را یدک می کشن .

اما واقعا چرا این همه بیکاری

عوامل داخلی (مربوط به شخص )

عوامل بیرونی (مبربوط به برنامه های دولت و جذب دانشگاه ها )

عنوان فایل
فارغ التحصیلان بیکار application/pdf
1.pdf
248 KB
دانلود

رحمان الله سیف