بازخوانی تبعیض‌های قانونی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی

نگاهش را از كنج چارقدش برمی‌گرداند روی پلكان سفارت كه دو طبقه رفته است زیر زمین.مردش رفته است افغانستان. چهره‌اش به هیچ كدام از نژادهای افغان نمی‌ماند. نزدیك كه می‌شوم صدا و آوای كلامش رازش را برملا می‌كند. افغانی نیست. ۱۵ساله كه بوده شوهرش داده‌اند، به شاه موسی كه حالا مدتی است ناپدید شده است.