اگر مزاحم تلفنی شوید, قانون چه مجازاتی برای شما در نظر خواهد گرفت

طی هفته گذشته خبر فردی که روزانه 170 بار با اورژانس تهران تماس می گرفت و برای آنها مزاحمت ایجاد می کرد, دست به دست می شد این خبر باعث شد که دوربین خبر 20 30 به سراغ این فرد برود فرد مزاحم در ابتدا این موضوع را تکذیب کرد اما وقتی با مستندات قوی روبه رو شد چاره ای جز پذیرفتن جرم خود نداشت

اگر چه در نهایت این فرد از عوامل اورژانس عذرخواهی کرد و با بوسیدن روی کارمند اورژانس تهران این داستان ختم به خیر شد اما در قانون مجازات اسلامی قوانین مشخصی برای مزاحمان تلفنی در نظر گرفته شده و در برخی از موارد حتی پای فرد مزاحم به زندان باز می شود.

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان با بیان اینکه برای مزاحمت های تلفنی در قانون مجازات معین مشخص شده است، می گوید: مزاحمت تلفنی به مزاحمتی گفته می شود که فرد از طریق تلفن یا هر وسیله دیگری برای مخاطب به خود ایجاد مزاحمت روحی و روانی کند.

او توضیح می دهد: شخص شاکی از این تماس های تلفنی یا ارتباطات مخاطراتی می تواند به عنوان شاکی خصوصی در دادسرا شکایت کند.

این حقوقدان تاکید می کند که مهم ترین دلیل ارتکاب بزه یاد شده، پس از اعلام شکایت و یا اتفاق حادث شده، گزارش ضابطین( ماموران انتظامی)، سایر ضابطین و همچنین شهادت شهود حاضر و ناظر در صحنه جرم است که در صورت اثبات طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی فرد خاطی به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

او با اشاره به ماده قانونی دیگری در این زمینه اضافه می کند: بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، محکوم به حبس از یک تا ۶ ماه خواهد شد.

عطار توضیح می دهد که این ماده قانونی، مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ نیز موید این مطلب است که هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.

به گفته این حقوقدان برای بار دوم، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

این حقوقدان با اشاره به کسانی که برای سازمان های مختلف که مزاحمت ایجاد می کنند، تصریح می کند: حال اگر مزاحمت تلفنی برای سازمان های دولتی به ویژه سازمان هایی که کارهای خدماتی عام المنفعه برای نجات جان شهروندان انجام می دهد صورت گیرد، بالتبع مجازات سنگین تری خواهد داشت.

عطار با بیان اینکه نمایندگان حقوقی این شرکت ها می توانند از طریق کنترل خط تماس گیرنده این موضوع را پیگیری و در مراجع قضایی دنبال کنند، عنوان می کند: در قانون مجازات ایران در بسیاری از جرایم افراد بزهکار خود قربانی اتفاقاتی در کودکی و نوجوانی هستند که موجب بروز چنین ناهنجاری هایی در این افراد شده است.

به گفته او، افراد ناهنجار که دچار بیماری های روانی هستند، به هنگام ارتکاب این دست بزهکاری ها از خود اراده کافی ندارند و برای این افراد باید در قالب سیاست جرم شناسی تصمیم گیری و مجازات آنها تعیین شود، اما افرادی که این کار را با اراده کامل انجام می دهند و این موضوع از لحاظ روانی ثابت شود، باید مجازات شان را به صورت تمام و کمال دریافت کنند.

آنا