رابطه افزایش طلاق با افزایش دانشجویان دختر

در آینده‌ای نه چندان دور با افزایش دختران مجرد با تحصیلات عالیه مواجه‌ایم .