قلیان های میوه ای ، نقطه شروع اعتیاد نوجوانان به سیگار است

عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات گفت: نتایج یک تحقیق نشان می دهد که قلیان شایع ترین نوع دخانیات مصرفی در گروه سنی نوجوان 13 تا 15 ساله است.